GÖTEBORG. Demonstration och upprop mot nedskärningar

Jorge | | Aktioner


demo sluta spara

Kom till Kronhusbodarna (nära Gustaf Adolfs Torg) i Göteborg torsdagen den 11 juni kl. 18.00. Vi samlas för att demonstrera mot nedskärningar i våra skolor och förskolor i Göteborg.

“En historisk satsning på välfärden.”

Så beskriver de rödgrönrosa i Göteborg satsningen under 2015-2016. I stadsdelarna är verkligheten en annan. Här genomför SDN drastiska nedskärningar i skolor och förskolor. De miljoner som ansvariga politiker på central nivå nu ska satsa är inte öronmärkta för skola och förskola när pengarna kommer till SDN. Resursfördelningsmodellen som Göteborgs Stad använder saknar även parameter för barn i behov av särskilt stöd. De styrande i kommunen måste leva upp till sina vackra ord.

Stoppa nedskärningarna! Skollag före budget!

Demonstrationen äger rum samtidigt som kommunfullmäktige har möte. Vi har bjudit in representanter för både majoritet och opposition i Göteborgs kommunfullmäktige. Tillsammans vägrar vi fler nedskärningar som drabbar barn och personal på våra skolor! Bjud in vänner och sprid demonstrationen!

Väl mött!

Majorna-Linnés föräldranätverk på Facebook Lindås Föräldrar Hovåsskolans Föräldraförening Brukarrådet Nymilsgatan och Orkestergatans förskola Tuve-Säve föräldranätverk.

FACEBOOK: 
Demonstration för skola, fritidshem och förskola i Göteborg och mot nedskärningar!

———————————————————–

UPPROP
– Vi vill inte se fler besparingar i förskolan!

“Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Från barnkonventionen punkt 3.

Den 19 maj hålls nämndmöte för vår stadsdel. Det ska då bestämmas hur stora besparingar som ska göras i varje sektor.
Ca 100 000 kr/avdelning ska bort.
Problemet är att det inte finns något alls att ta utav.
Vad kan skalas bort när bara kärnhuset finns kvar?

Det här problemet är ju inte enbart aktuellt i Askim, Frölunda, Högsbo utan på många fler ställen. Därför får detta brev gärna spridas så att många föräldrar kan maila protester till sina politiker.

Vi i brukarrådet på Nymilsgatan och Orkestergatans förskola har skrivit ett brev som vi mailat till politikerna i kommunfullmäktige i Göteborg och till politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd.

Hjälp oss att påverka!
Kopiera nedanstående text och maila till adresserna nedan. Deras inkommande mail måste diarieföras och ger därför större effekt än namninsamling.

Tack!!

———————————————————–

Vi vill se minskade barngrupper i förskolan inte tvärt om!

Det är knappast någon nyhet att de allra flesta upplever att barngrupperna i förskolan är alarmerande stora.
Politikerna införde 2013 ett nytt system. Ett poängsystem där barn gjordes om till siffror vilket ledde till att ännu fler barn kunde klämmas in på varje avdelning. I förskolan gjordes barnen och deras behov om till siffror. Konsekvenserna ser vi nu.

Vi tar nu Nymilsgatans förskola som exempel. Avdelningen Humlan och Fjärilen är storbarnsavdelningar med åldrarna 3-5 år. Liknande avdelningar finns i hela vår stadsdel.

På Humlan och Fjärilen går det idag 23 barn på respektive avdelning. 23 barn och 3 pedagoger. Det ger ca 8 barn/pedagog!

Dessa stora grupper innebär mindre vuxentid för varje barn, hög bullernivå. Vilket ger försämrad möjlighet att genomföra den pedagogiska uppgift som ålagts förskolan i den nya förskoleplanen.

När lokalerna byggdes på 60-talet var de anpassade för ca 15 barn per avdelning. Om man ser till ytan på dessa avdelningar där barnen får leka och pyssla på, dvs. ej toaletter, kök och kapprum så är det 73 kvm.

23 barn och 3 pedagoger på 73 kvm!

Detta ger dem ca 2 kvm var att vistas på. På dessa 2 kvm/individ står även tre stora bord, 26 sittplatser, soffor, hyllor och leksaker. På denna yta ska pedagogiskt arbete utföras. En guldmedalj borde ges till alla barn och pedagoger som vistas i denna miljö dagligen!

Bullernivåerna är nästintill outhärdliga. Hur påverkas deras hälsa? Vi ser gärna att man utför en mätning av bullernivåerna på våra förskolor.
När barnen ska ut måste alla gå på toaletten först. 23 barn på 2 toaletter.

Hur ser säkerheten ut? Pedagogerna har i snitt 8 barn att ha uppsikt över. Vad händer vid t.ex. brand då tre pedagoger ska organisera 23 barn i en farlig situation? Om en olycka sker och ett utav barnen skadar sig då en av pedagogerna måste engagera sig kring detta barn, vem tar hand om de övriga?
Hur ska pedagogerna kunna utföra sitt arbete i denna miljö? Möjligheten till lärande, språkutveckling och förmågan att kunna se varje barn? Hur mår och utvecklas våra barn psykiskt och fysiskt? Varför
tas ingen hänsyn till barnen, som inte kan påverka sin situation? Hur stora åtstramningar kan man göra? Detta har genom flertal studier påvisat ge stora negativa effekter när barnen börjar skolan.

Barngruppernas storlek har också uppmärksammats av flera studier bl.a. Rädda Barnens studie om Barnkonventionen, av Barnombudsmannen och av OECD.

Det är en ytterst slitsam miljö för våra barn och pedagoger som verkar här.
Barnen är vår framtid. Förskolan är ingen plats för besparingar, helt tvärt om! Vi vill se förändring. NU!

Hur tänker ni politiker er en lösning på situationen? Nu får det vara nog, tänk om och tänk rätt!

Mailadresser till kommunfullmäktige Göteborg:

anneli.hulthen@stadshuset.goteborg.se
helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se
karin.pleijel@stadshuset.goteborg.se

Mailadresser till stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo:

camilla.widman@afh.goteborg.se
peter.r.hermansson@afh.goteborg.se
christian.larsson@afh.goteborg.se
lena.olinder@afh.goteborg.se
anna.ericson@afh.goteborg.se
lennart.staberg@afh.goteborg.se
floid.gumbo.strandvik@afh.goteborg.se
goran.larsson@afh.goteborg.se
staffan.lindstrom@afh.goteborg.se
monika.beiring@afh.goteborg.se
anita.edman@afh.goteborg.se
firudin.aleskerov@afh.goteborg.se
johan.berndtsson@afh.goteborg.se
lotta.aberg@afh.goteborg.se
karla.utrera.kollberg@afh.goteborg.se
jennie.waden@afh.goteborg.se
berit.krantz@afh.goteborg.se
maja.nygren@afh.goteborg.se
pernilla.wendesten@afh.goteborg.se
allaedin.hedayati@afh.goteborg.se
ivan.rasgar@afh.goteborg.se

———————————————————–

LÄS OCKSÅ: Föräldraprotest i medieskugga