Vi stödjer Målareförbundets strejk

Jorge | | Facklig kamp


Socialistiska Partiet uttalar sitt fulla stöd till Målareförbundets beslut att ta till strejkvapnet. Förbundet deklarerar att målet är en kamp för säkra ett lönesystem som kan ge inkomstutveckling och för att säkra kvaliteten i framtida lärlingsutbildningar.
Vi fördömer samtidigt LO-ledningens tilltag när den tillsammans med motståndaren, Svenskt Näringsliv, går ut och motsätter sej alla fackliga krav som inte håller sej inom de ramar Metall och andra redan accepterat.

Det är skamligt när fackföreningsledare aktivt försöker hålla lönekamp nere. Deras argument att de värnar om ”Sveriges konkurrenskraft” är förkastligt.

Arbetarnas löneandel av produktionsresultatet har sjunkit över hela världen med argumentet att ”värna konkurrenskraften” som en viktig faktor. Resultatet är en skenande ojämlikhet.
Kapitalägare och högavlönade berikar sej allt mer utmanande. Skandalen med ”Panamapengarna” visar att de saknar alla hämningar. Det är i det perspektivet vi ska bedöma attackerna från borgerliga opinionsbildare mot fackföreningar som vågar hävda sina medlemmars intressen.

Därför säger vi till Målareförbundets medlemmar:
Stå på er! Ni är värda allt stöd!

Socialistiska Partiet
Partistyrelsen