Internationellt socialistiskt ungdomsläger 24–30 juli

Jorge | | Fjärde Internationalen


internationella sommarläger 2016

Vill du uppleva en vecka med spännande politiska workshops och debatter tillsammans med 400 unga socialister från hela världen? Följ då med på internationellt socialistiskt ungdomsläger i Spanien 24–30 juli! 

Programmet på lägret har följande temadagar:
• Ungdomen, krisen och klasskampen
• Imperialism och flyktningar
• Feminism och kvinnofrigörelse
• HBTIQ-kampen
• Nödvändighet av ekosocialism
• Politiska organisationer och sociala rörelser

Debatter och diskussioner kommer att översättas till en mängd olika språk. Det kommer att finnas många mindre workshops som går på djupet med konkreta svårigheter och erfarenheter som deltagarna stött på i sin politiska kamp.

Det kommer att finnas ett självorganiserat kvinno-område och ett HBTQ-område, och i baren fortsätter diskussionerna, samtidigt som fester skapar nya vänner över gränserna.

Praktiskt:
Lägret hålls i Cànoves i Katalonien (Spanien) den 24-30 juli. Från Danmark kommer en buss att gå för ungdomar från de nordiska länderna. Avgiften för att delta är 3 600 DKK (danska kronor) om du har arbete, 3 200 DKK om du har socialbidrag eller a-kassa, eller 2 700 DKK. (om du har en inkomst under socialbidragsnormen – exempelvis om du går på gymnasiet). Avgiften inkluderar transport, lägeravgiften till lägret och mat.

Anmälan/info:
Vill du åka med eller veta mer? Skriv då till goteborg@socialistiskapartiet.se och Ole på sek.sapu@gmail.com. Följ också gärna med på danskarnas FB-sida: www.facebook.com/ISUL.sap

danskarna sommarlägret 2015[BILD. Den danska delegationen på lägret 2015]