4 september: Manifestationer för bättre vård över hela landet

Jorge | | Aktioner


slut på rean – Vi har framtidstro, vi får ta tag i det här tillsammans. Det är mycket att göra, men det går att göra och framför allt vill vi som arbetar inom vården vara med och bestämma. Vi behöver medarbetardemokrati. Vi behöver fler vårdplatser och medarbetare, inte byråkrater.
Så säger Agneta Lenander, som är en av initiativtagarna till den landsomfattande manifestationen ”Slut på rean – En annan vård är möjlig!”, till veckotidningen Internationalen.

Arrangörerna vill se en vård bortom nedskärningar maskerade som effektiviseringar. En vård bortom semesterkaos, övertid, omänsklig arbetsbelastning och låga löner. En vård där alla kan uppleva trygghet och där personal får förutsättningar att ge den vård lagen kräver och de själva brinner för att ge. De vänder sig till ansvariga politiker och tjänstemän med krav om:

-En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården
-Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
-Sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger ökad överlevnad enligt forskning
-Undersköterskor kräver enhetlig utbildning, kompetenshöjning med legitimation, ny och skyddad titel, arbetsbeskrivning
-Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
-Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
-Lika vård för alla

Engagera dig i den landsomfattande demonstrationsdagen för en bättre vård! Följ och delta i förberedelserna via de lokala evenemangssidorna på Facebook. Lista på de orter som än så länge anslutit sig hittar du på hemsidan Sjukvårdsbladet och på facebook-sidan Slut på rean – En annan vård är möjlig!