“Klimathotet” är inget hot – det är redan här

Jorge | | Klimat


klimatmote-2016
Bokförläggarna Röda Rummets seminarium på Socialistiskt Forum med diskussion utifrån den av förlaget utgivna ekosocialistiska boken ”Ställ Om” samlade ett 80-tal åhörare. Här följer en sammanfattning av vad som sades på mötet.

Röda Rummets Åke Eriksson inledde med information om bokförlaget och med att presentera panelen. Moderatorn Eylem Dal lade grunden genom att visa på det allvarliga läget. De två inbjudna talarna var Lars Henriksson, arbetare på Volvo personvagnar, och mångårig facklig aktivist och debattör i miljöfrågor och Birger Schlaug, f.d. språkrör för Miljöpartiet och idag fri radikal debattör. Båda medverkar i boken ”Ställ Om” med var sitt kapitel.


Läs mer: Ny bok: Ställ om! För en ekologisk socialism


Lars hävdade att vi inte står inför valet omställning eller att fortsätta som vi gör nu. Om vi inte ställer om till ett ekologiskt hållbart system kommer krisen orsakad av den klimatförändring som då kommer att tvinga fram en annan omställning när katastroferna drabbar oss. Han pekade utifrån presidentvalet i USA på att det värsta inte är Trumps förnekande av klimatkrisen, utan inaktiviteten från de politiska ledare som påstår sej fattat allvaret. Lars vände sej också mot uttrycket ”Klimathot”. Det är inte bara ett hot vi lever under menade han, vi lever redan under förändringarna.

Även om konsumtionsmönster måste brytas menade Lars att det främst är mot produktionen blickarna måste riktas. Vi konsumerar det vi producerar. Medan fackliga organisationer på den europeiska kontinenten och andra ställen på jordklotet faktiskt vid olika tillfällen gjort gemensam sak med miljöaktivister är den svenska fackföreningsrörelsen totalt sovande. Som exempel åker LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tillsammans med Svenskt Näringslivs representanter runt och propagerar för handelsavtalet TTIP. Dåvarande metallordföranden Stefan Löfven var helt främmande för att när SAAB krisade tänka i termer av omställning till miljövänlig produktion. En annan  fråga som effektivt dödats av fackföreningsledningarna är förslaget på kortare arbetsdag.

Även Birger Schlaug tog upp arbetstidsförkortningen. Han pekade på hur Marx, Adam Smith med flera såg en framtid då vi, med förbättrad teknik, kunde producera vad vi materiellt behövde för att därmed kunna sänka arbetstiden för att att kunna leva ett fullt och värdigt liv. Idag, då produktionstekniken faktiskt möjliggör detta, är vi i stället slavar under ekonomin.

Vi måste gå ut och säga att den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle inte innebär en försämring utan möjligheten till ett bättre liv, en befrielse. I stället för konsumtion av oändligt antal prylar; ett rikt liv. Vi måste också visa på hur ett samhälle utan ständig materiell tillväxt skulle kunna fungera.

Birger vände sej också mot den falska bilden att Sverige är ett sådant präktigt föregångsland. Den är fel! I själva verket är Sverige en av de värsta bovarna. Sveriges ”fotavtryck” (det vill säga hur mycket vi konsumerar jämfört med vad jordklotet egentligen kan ge) är ett av de värsta. Statistiksiffrorna friseras. När vi lägger produktion utomlands redovisas till exempel koldioxidutsläppen i det landet fast det i själva verket är svensk produktion och konsumtion.

Idag predikas tillväxt som en nödvändighet. Vi måste istället varva ner. Och Birger menar att vi behöver en kulturrevolution. Den överkonsumerande medelklassen måste fås att tänka om. Även den skulle tjäna på en omställning och ett rikare liv med kortare arbetstid och avskaffad konsumtionshets.

Birger menade också att vi i beskattningsfrågan måste göra en omställning. Allt mer av produktionen robotiseras men det är arbetet som beskattas – minska istället skatten på arbete och beskatta maskinerna.


SP LOGGA GRÖNLäs mer: Klimatresolution
Fjärde Internationalens medlemmar i både Sverige och Europa har stått längst fram vad gäller att analysera klimatförändringar och vad dessa kommer att innebära. Socialistiska Partiets resolution om klimatet, krisen och klasskampen ger vänstern en grundlig analys av förhållandena.