Nya broschyrer från Socialistiska Partiet

Jorge | | Socialistiska Partiet


sp broschyrer 2“Den onda cirkeln där avsaknad av erfarenhet försvagar oss och gör det svårare att få nya erfarenheter kan brytas, och bryts varje dag någonstans. Det kan vara små lokala strider kring arbetsmiljö, tempo, löner och arbetsvillkor som ibland inte ens uppfattas som facklig kamp men ändå är det i högsta grad. Att organisera sådana strider och sprida erfarenheter av dem, är därför en av de viktigaste uppgifterna idag.”

Beställ våra nya broschyrer: Frigörelse/Politisk resolution och Om fackföreningar & andra sociala rörelser, antagna på kongressen i mars. 10 kr/styck inkl. porto: gbg@socialistiskapartiet.se