Föredrag och workshops på internationella sommarlägret i Danmark

Jorge | | Aktuellt


Det internationella sommarlägret i Danmark 22-28 juli kommer, förutom fester, aktioner och hygge, att vara späckat med intressanta föredrag, tal, diskussioner och workshops. Här kan du läsa ämnena dag för dag:

Måndag 23/7 Kapitalismens ekologiska kris – behovet av ett ekosocialistiskt alternativ

 • Det omöjliga med en grön kapitalism (Frankrike)
 • Återtagande av landområden (Italien)
 • Att blockera infrastruktur: Ende Gelände (Tyskland/Danmark)
 • Verktyg för motstånd – Praktisk workshop (Danmark)
 • Cykling: Klimatvänliga & tillgängliga städer (Danmark)
 • Klimat, klass, ras och katastrofer (Danmark)
 • Teknologins begränsningar i kampen mot en ekologisk kollaps (Spanska staten)
 • Djurens befrielse och antispecisism: Möjligheter och begränsningar (Spanska staten)
 • Självhushållning, kollektivt ägande och -lantbruk (Italien)
 • Ekofeminism (Danmark)

Tisdag 24/7 Systersolidaritet och feminism

 • Kvinnorna i 1968-upproret (Frankrike)
 • Sexarbete (Italien)
 • Kvinnor i fackföreningar & politiska organisationer (Frankrike)
 • Teori om social reproduktion (Frankrike)
 • Självbestämmande & reappropriering av våra kroppar (Polen/Danmark)
 • Organiseringen av den feministiska strejken 8 mars 2018 med fokus på strejken som feministiskt verktyg (Spanska staten)
 • Intersektionell feminism: Begreppets ursprung & olika modeller i ett historiskt perspektiv (Italien)
 • Erfarenheter från 8 mars-strejken i år (Spanska staten)
 • Migrantkvinnors resa & specifika situation (Belgien)
  Sexism online (Danmark)

Onsdag 25/7 Rasism, imperialism och extremhögern

 • Diskussion om Svarta Pantrarna (Frankrike)
 • Gatuförsäljares kamp (Spanska staten)
 • Fascistisk organisering och -milis (Spanska staten)
 • Antirasistisk organisering och ömsesidig hjälp – Fuori Mercato (Italien)
 • Hur ser kolonialism och imperialism ut idag? Dekoloniala perspektiv (Italien)
 • Koloniseringen av Grönland och rasism mot grönlänningar i Danmark (Danmark)
 • Situationen i Brasilien – Politisk repression (Brasilien)
 • Politisering av solidaritetsarbete med migranter (Belgien)
 • Fort Europa (Danmark)
 • Rappens historia (Frankrike)

Torsdag 26/7 HBTQIA*– Queeruppror

 • HBTQIA*-fobi i skolan (Frankrike)
 • Osynliggöranden av bisexuella (Spanska staten)
 • Homonationalism, femonationalism och islamofobi (Schweiz)
 • Förhållandet mellan ömsesidig/självorganiserad hjälp och tillgång till vårdsystemet (Italien)
 • Genus och språk – hur genusets språk görs queer (Belgien)
 • Representationen av HBTQIA* i medierna (Belgien)
 • Sexualitet och kvinnors njutning (Frankrike)
 • Marxism och HBTQIA*-rörelsen / Analys av Pride (Danmark)
 • Trans- och intersexliv (Frankrike)
 • Queerteori och -praktik (Italien)

Fredag 27/7 Arbetarorganisering, utbildningspolitik
och ungdomar

 • Deliveroo-strejken i Frankrike (Frankrike)
 • Arbetarkamp och prekära (Spanska staten)
 • Praktik under senkapitalismen (Italien/Schweiz)
 • Studentorganisering på universiteten (Frankrike)
 • Organisering av migrantarbetare i fackföreningarna (Danmark)
 • #MeToo i fackföreningarna: Har facken blivit feministiska?
 • Diskriminering av HBTQIA* och kvinnor på arbetet (Danmark)
 • OK18 – feministiska krav (Danmark)
 • Om social dumpning som kapitalistiskt verktyg i ett internationellt perspektiv. Ex. Israel/Palestina (Danmark)
 • Revolutionära perspektiv i undergroundkultur (Frankrike)
 • Alternativa och nya former för fackligt arbete (Italien)

Lördag 28/7 Hur förändrar vi världen?

 • Generalstrejken (Frankrike)
 • Hur ska vi organisera oss som revolutionärer idag? (Tyskland)
 • Personliga erfarenheter från Rojava (Tyskland/Danmark)
 • Att vara revolutionära aktivister i breda partier (Frankrike)
 • Marxism och populism (Spanska staten)
 • Ömsesidig hjälp i konflikt med systemet. En strategisk möjlighet att skapa självorganisering (Italien)
 • Hur organiserar vi kampen mot kapitalets EU? (Danmark)
 • Erfarenheter från 8 mars-strejken i år (Spanska staten)
 • Konspirationsteorier i kristider (Storbritannien)
 • Massövervakning och digitala utmaningar (Frankrike)
 • Statsrepression (Frankrike)