Byggnads

För en samhällsägd byggsektor

Arbetslivet i Sverige har de senaste decennierna genomgått en tydlig förändring till det sämre. Grundregeln med fast anställning har för många i ”flexibilitetens” namn bytts ut mot visstidsanställningar och inhyrning. Allt fler jobbar utanför kollektivavtalen. Arbetare tvingas att med F-skattsedel posera som ”egna företagare” och därmed ställas utanför kollektivavtalen. Fas-3:are får arbeta med minimala ersättningar […]