Enhedslisten

Tendensfrihet handlar om en ny tids vänsterpartier. För en bred, folklig mosaikvänster.

VÄNSTERN. Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? […]


Röster från Rött Sommarforum

Sällan har ett tema för ett sommarläger legat så rätt i tid som när Rött forum höll sommarsamling i de småländska skogarna förra veckan. […]


DANMARK. Enhedslisten har stärkts

Folketingsvalet var en örfil åt nödvändighetens politik. Den verklighetsfrämmande politik, som dikteras av finansministeriets räknemaskin, har förlorat uppbackning. Enhedslisten har stärkts och har motstått faran av att bli nedtryckt av regeringens impopularitet. Det ger möjlighet att stärka kampen mot borgerlig, asocial reformpolitik, men det kräver rekonstruktion av ett projekt för vänstern. […]


FÖLJ MED TILL DANMARK OCH SOCIALISTISKT PÅSKESEMINAR

“Politik, hygge og David Rovics-koncert”. 1-5 april kommer den socialistiska gruppen SAP, som är en viktig del av Enhedslisten, att hålla sitt traditionsenliga Påskeseminar. Påskeseminar brukar vara upplagt ungefär som på Rött Forum med öppna frågeställningar. Det känns som att man diskuterar en ”verklig” politik som betyder något för Enhedslisten. Många frågor är dessutom giltiga också […]