Facklig kamp

SP: Rör inte konflikträtten – Stöd Hamnarbetarna!

Rör inte konflikträtten – Stöd Hamnarbetarna! Den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har nu deklarerat att regeringen kommer att tillsätta en utredning om konflikträtten. Enligt henne fungerar nämligen inte den svenska modellen som den ska i Göteborgs containerhamn.Det är en direkt politisk inblandning i en pågående facklig konflikt och dessutom ett beställningsverk från arbetsgivarsidan. Problemet i […]


Stöd åt Hamn4:an!

Uttalande antaget på Socialistiska Partiets 26:e kongress Till Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg Den strid för era rättigheter på jobbet som ni just nu är ute för är inte bara en strid för era egna intressen, den gäller alla arbetande och förtjänar därför stöd av hela arbetarrörelsen. De rättigheter ni slåss för är sådant som […]


Stöd Hamn4ans viktiga och modiga kamp!

Vi ger vårt fulla stöd till Hamn4ans strejk i Göteborgs hamn. Vi solidariserar oss med hamnarbetarnas krav på fackliga fri- och rättigheter, rätten till deras jobb, att ingångna avtal respekteras, en bättre arbetsmiljö, att utnyttjandet av sjuka och äldre blixtanställda slutar och att gällande lagar och avtal skall efterföljas. […]


Samförståndets tid är över

Femtusen har redan tvingats gå från Ericsson sedan 2010. Nu skall ytterligare 3 000 fogas till listan på människor som Ericsson inte anser sig ha råd med. Företagets ledning, vars insats har varit att inte lyckas vända bolagets krympande vinstmarginaler, belönade sig själva med en miljard i lön och bonus under samma period. Inget nytt på […]


Vi stödjer Målareförbundets strejk

Socialistiska Partiet uttalar sitt fulla stöd till Målareförbundets beslut att ta till strejkvapnet. Förbundet deklarerar att målet är en kamp för säkra ett lönesystem som kan ge inkomstutveckling och för att säkra kvaliteten i framtida lärlingsutbildningar. Vi fördömer samtidigt LO-ledningens tilltag när den tillsammans med motståndaren, Svenskt Näringsliv, går ut och motsätter sej alla fackliga […]


Hårda motsättningar på Volvo Lastvagnar i Umeå

FACKLIGT. INTERVJU. Stora företag som gör vinst borde inte ha möjligheten att sparka de arbetare som generar vinsten genom sitt arbete. Det borde inte heller vara möjligt för nämnda företag att värdera sina anställda olika beroende på om de är tjänstemän eller arbetar på golvet. Det anser Erik Pettersson som sitter i klubbstyrelsen för IF […]


Strejkflygblad från Socialistiska Partiet

PDF för utskrift: Strejkflygblad Sekotidningen: Vad handlar konflikten om? Sekotidningen: Redo för strejk på Kustpilen


Information om SEKO:s strejk

SENASTE NYTT OM STREJKEN (Uppdaterat 16 juni) Stöddemonstration för de strejkande – Mot otrygga jobb! (Uppdaterat 12 juni) Seko svarar nej på medlarnas bud i tågkonflikten ……………………………………. Kamrater i Hässleholm och Lund har satt upp affischer för att informera allmänheten om varför SEKO strejkar. Skriv gärna ut några ex. själv och sätt upp på en […]


Sekos strejk angår oss alla

Sekos strejk mot Veolia är en viktig facklig strid för 252 medlemmars rätt till anständiga villkor. Men den är mycket mer än så. Veolia är på inget sätt unika när de försöker säga upp fast anställda och låta dem söka sina egna jobb med sämre och otrygga anställningsvillkor. Timanställningar, tillfälliga jobb, bemanningsföretag, och så vidare är […]


SP: Volvodirektörerna har förverkat rätten att driva verksamheten

Ingen borde bli förvånad över att AB Volvo nu meddelat att de vill göra sig av med 500 anställda i Umeå. Att kasta ut människor i arbetslöshet, inte för att försäljningen går ner eller ens för att produktionen är olönsam, utan för att företaget kan göra ännu större vinster genom att lägga produktionen på annat […]


Göteborg: Radikalt Forum

RADIKALT FORUM Fredag den 24 maj Sal B110, Statsvetenskapliga institutionen (entréplan), Sprängkullsgatan 19, Göteborgs universitet Kl.16.30-19.30 Kl.16.30: Vad sker i Syrien? Ghayath Naisse inleder om den arabiska våren, kamp, klass och framtid. Ghayath Naisse är syrisk socialist och var med och bildade organisationen CDF, The Committees for the Defence of Democracy Freedoms and Human Rights […]


Vi kräver rätten till arbete – och lättja!

”Det ligger mycket av en strävan till ett öppnare och mjukare samhälle och av en mänsklig omtanke i kravet på sextimmars arbetsdag”. Det är Olof Palme som uttalar sig på den socialdemokratiska partikongressen 1975, i en tid då Sverige under ett decennium upplevt en reformvåg som kanske inget annat land någonsin. Kravet på arbetstidsförkortning var […]