Feminism

SP:s valmanifest

STOPPA HÖGERN – VÄLJ VÄNSTER Kämpa för rättvisa och överlevnad Socialistiska Partiet inför valet     Pdf-format här. Ingen kan ha missat varningen Sommarens brandkatastrofer runt om i världen sänder oss ett mördande budskap. Utan klimatomställning ingen framtid. Vår värld måste byggas om, den kapitalistiska vinstjakten brytas. Ett hållbart solidariskt och ansvarsfullt samhälle måste ersätta […]


Fienden ibland oss

Vi går mot ännu en kvinnodag i våldtäktslandet Sverige. Landet som nationalister älskar att hata i utländsk media. Landet där minskade mörkertal kring sexuellt våld blir till ett slagträ i hatet mot invandrare och flyktingar och där manschauvinister plötsligt bryr sig mer om kvinnors trygghet än om något annat. Så länge förövaren är mörkhyad vill säga. […]


Gärna progressiv profil, men först en rejäl profit

Med jämna mellanrum möts vi av rapporter om hur tilltron till demokratin ständigt sjunker, men är det så märkligt när demokrati faktiskt betyder allt mindre? […]


För den kämpande feminismen!

LEDARE Så var det dags att fira den Internationella kvinnodagen ännu en gång. Ibland betonas det syrligt att dagen inte alls skall firas, eftersom kampen inte är över, och den invändningen är väl egentligen riktig. Men samtidigt, de andra politiska dagarna vi årligen markerar lyssnar vi på tal om hur illa det är ställt. Kristallnattsmanifestationer […]


Kvinnokamp på alla fronter!

Frihet, jämlikhet, solidaritet; att inget socialistiskt samhälle kan realisera dessa progressiva honnörsord utan jämlikhet mellan könen står vid det här laget klart för varje tänkande vänstermänniska. Det är förstås rimligt att det blivit så, att mansväldet ständigt trycks tillbaka inom den rörelse som måste kämpa för allas frigörelse om det skall bli någon frigörelse alls. […]


Feminism utan kapitalism

Texten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari. ”Feminism utan socialism!” Det var ett slagord från Folkpartiet i fjolårets val. Orden utgör ett exempel på hur borgerligheten försöker göra feminism ofarlig eller till och med till en del av den nyliberala offensiven. Samtidigt har en ung generation av […]


Ensam tjej i klassen – om könsmakt, kapitalism och patriarkatets rötter

Har arbetarklassens män något att vinna på att förtrycket av kvinnor upphör – eller bromsar de i själva verket frigörelsen? Är klassammanhållning viktigare än arbetet mot könsdiskriminering – eller går klasskamp och kvinnokamp hand i hand? Det är en gammal och svår tvistefråga inom den radikala vänstern och arbetarrörelsen som Malin B. här tar sig an. […]


Socialistiska Partiet och feminismen

Det kan knappast ha gått någon förbi att Sverige den senaste tiden har fått uppleva en politisk miljö i vilken frågor om feminism, HBTQ och rasism/anti-rasism haft en framträdande roll. Jag reste i somras tillsammans med Gustav Bertilsson till Fjärde Internationalens ungdomsläger där bland annat den feministiska frågan diskuterades. Vi utformade till stor del vår […]