Hässleholm

SP valkampanjade i Göteborg och Hässleholm

I lördags samlades medlemmar i SP:s avdelning i Göteborg till spurten i valkampanjen. En del av valarbetarna syns här på Vårväderstorget i Biskopsgården. Med två veckor kvar till valdagen så möttes ett tjugotal valarbetare upp på Vårväderstorget i Biskopsgården för en heldag med politiskt arbete. Flygblad delades ut på fem olika torg och affischer sattes […]


Fullmäktigeledamot går över till SP

Peter Hallbrink, ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Hässleholm hoppar av till Socialistiska Partiet. Peter Hallbrink har suttit i fullmäktige i fyra år. Det är två anledningar som gör att jag väljer att byta parti, förklarar Peter: Vänsterpartiet i Hässleholm har slutat att föra en självständig vänsterpolitik. Vänsterpartiet samordnar i dag fullständigt sin politik med […]


Valrörelsen: Socialistiska Partiets valsajt

Klicka på bilden för att komma till valsajten! Bor du i Göteborg, Hässleholm eller Umeå? Vill du se ett parti som konsekvent står upp för låginkomsttagares och arbetares intressen i din kommun? Då ska du gå in på Socialistiska Partiets valsajt Valrörelsen! Här presenterar vi våra kandidater och vår socialistiska politik.


Socialistiska Partiet polisanmälda av SD

Sverigedemokraterna har polisanmält Socialistiska Partiet för en olaglig demonstration på Stortorget under lördagen.


SP:s bloggare i Hässleholm ryter till om politikernas skattesubventionerade vanor

Saken är egentligen ganska enkel. Medborgarna vill inte ha politiker och tjänstemän som super upp skattebetalarnas pengar. Tyvärr så måste man tydligen vara en Hässleholmspolitiker för att inte begripa denna självklara önskan från medborgarna. Att det är långt mellan Hässleholmspolitikernas syn på saken och de skattebetalande hässleholmsbornas uppfattning står klart efter diverse politikers och tjänstemäns […]


1 maj i Hässleholm: En stående protest mot vinster i välfärden

Hässleholm Socialistiska Partiet samlas kl. 09.30 på torget för en stående protest mot vinster i välfärden. Flygbladsutdelning och Internationalenförsäljning. Välkomna!


e-on nomineras till Hässleholms kulturpris 2011

Det fria ordet är en grund för demokratin och utvecklingen i ett samhälle. Om diskussionen och det politiska medvetandet flödar fritt, har samhället bäst förutsättningar att leva och utvecklas. Ett rikt och varierat föreningsliv är en av de starka drivkrafterna för inflyttning. För föreningar är det avgörande att de kan nå ut med sina budskap […]


Framtidens gymnasieskola i Hässleholm

”Hässleholms gymnasieskolor, och dess utbildningar, fyller en viktig och strategisk roll och skall vidmakthållas.” Ett citat från den styrande sexpartialliansens (m, c, fp, mp, fv, och kd) politiska program för den här mandatperioden. Det är svårt att inte hålla med om den här inriktningen. Problemet är den avgrundsdjupa skillnaden mellan programförklaringen och den faktiska praktiken. […]


Politiskt hyckleri i Hässleholm

Vi har i Sverige ett politiskt parti som har profilerat sig hårt på utbildningsfrågor, nämligen Folkpartiet. En stor reform som Folkpartiet har drivit igenom är GY11. Den nya gymnasieskolan som börjar gälla nu till hösten. I folkpartiretoriken för reformen så har utbildningsministern Jan Björklund (fp) flera gånger hävdat att en av anledningarna till GY11 är […]


Vi marknadsför Hässleholm

Socialistiska Partiet i Hässleholm håller just nu på med en affischkampanj för att belysa vad de borgerliga politikerna i kommunen går för. Först ville de slopa kaffe-påtåren på äldreboendet Ekegården, och sedan skulle de gamla inte heller få ägg och sill till påsk. […]


“Ner, ner med Hosni Mubarak!”

I detta nu samlas miljoner människor runt om i Egypten för att tvinga diktatorn Mubarak att avgå. Ljudet från befrielsetorget i Kairo når genom TV-kanaler som Al Jazeera, och via twitter och Facebook, ut över …


Dödskolelistan

HÄSSLEHOLM. De sitter på väl valda platser i Hässleholm och delas ut utanför gymnasiemässor och i andra skolsammanhang: Dödskolelistan, där dödskallar delas ut till de skolor som är sämst på att ha välutbildade lärare, dålig lärartäthet och få eller inga speciallärare.

En gul dödskalle flinar hånfullt på första sidan. På insidan listas de skolor som ligger sämst till och är märkta med dödskallar.
Socialistiska partiet i Hässleholm ligger bakom listan. Ordförande Henrik Hedman, själv gymnasielärare, säger att man medvetet valt att göra informationen provokativ.
– Vi vill uppmärksamma problemen och det gör man inte genom ”vanlig” information. Siffrorna talar sitt tydliga språk och nu kanske folk blir nyfikna och läser dem.
– Vi vill helt enkelt hjälpa eleverna att bedöma vilken kvalité gymnasieskolorna i nordöstra Skåne håller. De är rankade enbart utifrån offentlig statistik från Skolverket. […]