Historia

Den vita sparven

Lagom till 50-årsminnet av militärkuppen i Chile 1973 återutger Bokförläggarna Röda Rummet Alex Fuentes bok “Den vita sparven” från 2003. Alex är idag en flitig medarbetare på veckotidningen Internationalen. 11 september 1973. Militärkupp i Chile. Flygvapnet bombar presidentpalatset. Tre år tidigare hade socialisten Salvador Allende vunnit presidentvalet och hoppet pm förändring hade tänts. Nu släcktes […]


Release av Vi bygger landet

Välkommen på release av: Vi bygger landet – en podcast om arbetarrörelsens historia Måndag 27 mars kl.17:00-19:00 LO, Barnhusgatan 18, Stockholm Samtal med Kent Werne journalist, Håkan Blomqvist historiker och journalist på veckotidningen Internationalen och Silke Neunsinger ARAB Vi bjuder på matiga mackor


What would Marx do?

”Kom ihåg Karl Marx’ ord, arbetare, förenen eder! Vi böra förena oss om att köra galizierna ur landet och fordra: Sverige åt svenskarna!” Socialdemokraten Värner Rydens ord till skånska lantarbetare 1904 mot sockerbolagens värvning av lågbetald arbetskraft från östra Europa pekar på en ständig konflikt inom arbetarrörelsen. Håkan Blomqvist berättar i boken ”Historia som motstånd” […]


Alibin Ström – minnesstund

I år 2022 den 22 juni är det 60 år sedan arbetarledaren Albin Ström gick bort. Albin Ström var född år 1892. Han var riksdagsman för Göteborg, ordförande för Göteborgs fackliga centralorganisation, partiledare för Vänstersocialistiska partiet (1940 – 1962) och redaktör för Arbetarposten (1938 – 1961). Känd för sitt starka rättvisepatos och demokratiska engagemang. Men […]


Ledare: Kraften i en delad börda

Internationalen # 44 2019  Solidaritet en grundläggande drift  Modern populism i grunden naiv  Blinda för kapitalets och folkets roll I sociologisk lyckoforskning har man sedan länge varit medveten om en märklig egenhet hos människor. Människor som lever på homogent fattiga platser tenderar att vara lyckligare än människor som har det materiellt bra, men har grannar som har […]


Ledare: Överklassen vill aldrig stå under luppen

▶ Eliten – måttstocken som inte låter sig mätas ▶ Den bärande ideologin är alltid outtalad ▶ Krossa den meritokratiska fantasin Under det sena 1800-talet, när rasideologi började användas för att framställa både kolonialism och ett iskallt klassamhälle som något alldeles naturligt, så var det paradoxalt aldrig de ”rasrena” härskarna som fick sina kranium uppmätta och sina kvarlevor katalogiserade […]


Offentligt möte i Göteborg: 1968 – när allt var i rörelse!

  En våg av vänsterradikalisering som sköljde över världen kulminerade. Den hade börjat anas tio år tidigare och den skulle fortsätta tio år till innan den nyliberala vågen kom. Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola, som skrivit boken 1968 – när allting var i rörelse, beskriver, förklarar och utvärderar vad som blev kvar. Den […]


Föräldrauppror eller revolution? – Åren då allt var möjligt

Årtalet 1968 har med rätta blivit synonymt med uppror. Det var ett år som skakade Europa i grunden. Men det föll inte från skyarna. I själva verket var händelserna under 1968 en del i en radikaliseringsvåg som inletts flera ar tidigare och som inte ebbade ut förrän under andra hälften av 70-talet. Vi återpublicerar här […]


Dikt om Oktoberrevolutionen

Till hundraårsminnet av Oktoberrevolutionen publiceras runt om i världen den socialistiske poeten Steve Blooms diktverk om befrielsedrömmarna och världsrevolutionen. Steve Bloom är medlem i amerikanska Solidarity och veteran bland anhängarna till världsrörelsen Fjärde internationalen. […]


Föreläsning: Potatisrevolutionen och kvinnoupproret 1917

Våren 1917 var arbetarstadsdelen Södermalm i Stockholm skådeplatsen för ett folkligt kvinnouppror som drog med sig tusentals Söderbor. I det numera trendiga och krogtäta “Sofo” utspelade sig hungerkravaller när kvinnor försökte komma över potatis för att lindra nöden i arbetarhemmen. […]


Ny bok: Uppror – Budapest 1956

Våren 1956 – efter Stalin-regimens iskalla år av terror – kom det stora tövädret i Sovjetunionen. Diktatorn hade dött tre år tidigare och nu höll Sovjetunionens kommunistiska parti en kongress. Där tog Nikita Chrusjtjov, i ett tal inför ett slutet partistyrelsemöte, avstånd från personkulten kring Stalin och hans förbrytelser mot folket. Över 600 000 fångar […]


Nytt nummer av tidskriften Tidsignal

Nu har den radikala tidskriften Tidsignal kommit med sitt tolfte nummer, som har temat “Om krig och fred”. Delar ur innehållet: Johan Ehrenberg: Att leva i krigspropagandans tid Kjell Östberg: 200 år av fred och oberoende – varför firar ingen? Andreas Malm: Två kvinnor som visade hur kapitalet behöver kriget Håkan Blomqvist: Från ”inte en […]