Kongress

Freden säkras inte i försvarsutskottet!

Så här har Jonas Sjöstedt sagt om Vänsterpartiets försvarspolitik ”Vi ska satsa våra resurser på ett modernt värnpliktsbaserat försvar som ger vår militära alliansfrihet trovärdighet och ställer upp en rimlig tröskel mot angrepp. Det ökar Sveriges säkerhet. ” Ett värnpliktsförsvar är inte modernt. Det var därför det togs bort. De föråldrade, värnpliktsbaserade, massarméerna har ersatts […]


Kampen om makten är inte ”oförutsägbar”

Låt oss ta upp Chile som ett historiskt exempel. Flertalets strävan efter en mer demokratisk värld för alla ledde, efter många år av uthållig organisering, till en kolossal folkmobilisering som 1970 utmynnade i att en folkfrontsregering blev folkvald. På regeringens program fanns ett åtgärdspaket med minst fyrtio ”socialistiska lösningar”, bland annat nationaliseringen av kopparindustrin och förstatligandet […]


Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

Människor har i alla tider samlats för att tillsammans skapa tryggare och friare samhällen. Vänsterpartiet är en sådan gemenskap. Så börjar det förslag till nytt partiprogram som lagts fram inför Vänsterpartiets kongress i maj. I en betydligt äldre programtext börjar författarna resonemanget i en annan ända: Alla hittillsvarande samhällens historia är klasskampens historia. Det är […]


Socialismens fågel Fenix

”V på väg att stryka krav på att avskaffa kapitalismen”. Rubriken löpte genom pressen i slutet av december när förslaget till nytt partiprogram presenterades. Nu har visserligen aldrig någon vänster ställt ”krav” på att kapitalismens avskaffas, vem skulle det riktas till? Men det är riktigt att formuleringen om att avskaffa kapitalismen strukits. Så här var […]


SP-kongressen: Tillsammans för ett socialistiskt massparti

Socialistiska Partiets 27:e kongress valde ny väg   En kombination av aktivistsammanslutning och socialistisk tankesmedja som tillsammans med andra i Vänsterpartiet och den bredare vänstern vill bygga ett massparti för socialistisk samhällsförändring. Så definierade Socialistiska Partiets 27:e kongress organisationens karaktär inför de väldiga utmaningar som arbetar- och vänsterrörelsen idag står inför. Gentemot den högerextrema anstormningen i europeisk […]


SP-kongressen: Inga inskränkningar i strejkrätten!

I maj kommer regeringen att lägga fram sitt förslag till inskränkningar av strejkrätten för riksdagen som ska fatta beslut i juni. Förslaget som togs fram förra våren i största hemlighet av fack och arbetsgivare riskerar att allvarligt försvaga fackföreningarnas viktigaste vapen, strejkrätten. Det svepskäl som användes när regeringen började utreda frågan, konflikten i landets hamnar, […]


SP-kongressen: Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet

Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet EU-valet den 26 maj riskerar medföra en kontinental frammarsch för den europeiska högerextremismen och reaktionen. I land efter land mobiliserar högernationalistiska, rasistiska och antidemokratiska krafter för att flytta fram positionerna och erövra institutionell EU-makt. Det nyliberala etablissemang som länge dominerat EU har själv röjt vägen för högerreaktionen genom brutala marknadsomvandlingar, […]


Kongressuttalande om de så kallade “IS-barnen”

Hjälp omedelbart de så kallade ”IS-barnen” hem till Sverige. Ingen undfallenhet för rasister och islamofober.  Inga politiska och byråkratiska undanflykter. Det gäller livet – agera nu! Socialisternas kongress 14 april 2019


SP-kongressens politiska resolution

Politisk resolution antagen av Socialistiska Partiets 27:e kongress Den dramatiska politiska utvecklingen i Sverige och på andra håll i världen ställer socialister inför historiska utmaningar. Den högerreaktionära globala vågen, från Filippinerna till Brasilien, från Trumps USA till Orbàns Ungern och de högernationalistiska partiernas framryckning i land efter land, hotar allt vad arbetarrörelsen, vänstern, kvinnorörelsen och […]