Media

Ledare: Mordbrand i Amazonas

    ▶ Naturkatastrofen människoskapad ▶ Konsekvens av ekonomiska ordningen ▶ Miljörörelsen måste vara systemkritisk Trots att vi som samhälle vet människors roll i den pågående ekologiska katastrofen så tenderar ändå all debatt att fastna i en syn på följderna som vore de skapade av naturen och inte av oss. The Amazon isn’t burning – it’s being burned summerar den […]


Ledare: Kapitalismens omöjlighet och den stora förnekelsen

Internationalen # 41 2018 ▶ Fokus läggs alltid på individen ▶ Men klimatfrågan är en konfliktfråga ▶ Framstegen sker i konflikt med kapitalet   Ofta får man höra att en bidragande faktor till svårigheten för människor att greppa klimatförändringarna är frågans inneboende brist på pedagogik, eller dramaturgi om man så vill. Konfliktdimensionen är oklar. Det är svårt att greppa kopplingarna […]


Ledare: Att se bortom de brinnande bilarna

Internationalen # 33 2018 ▶ Vi måste ta post truth på allvar ▶ Berättelsen är starkare än fakta ▶ Vänstern får inte bli reaktiv När hundratalet bilar började brinna i Göteborg och Trollhättan i måndags var reaktionerna lika synkrona som dåden. Med illa dold entusiasm för exakt hur illa det är ställt med Sverige fylldes kommentarfält med krav på hårdare […]


Aldrig mer nyttiga idioter!

Vi verkar i en komplicerad värld där alla aktörer i offentligheten löper risk att utnyttjas av krafter med en egen agenda – att agera ”nyttig idiot” som det populärt brukar heta. I varje given politiskt laddad situation är urvalet av information för att bekräfta den egna åsikten en etablerad metod. Det räcker med att en […]