Nyliberalism

Lär för livet – inte för näringslivet

Efter andra världskrigets slut genomfördes genomgripande reformer inom utbildningsområdet. Rätten till högre utbildning – som länge varit ett privilegium förbehållet de besuttna klasserna – kom nu stegvis även de mindre bemedlade klasserna till del. Den obligatoriska grundskolan förlängdes till nio år och det blev möjligt även för arbetarklassens barn att ta studentexamen och gå vidare […]


SP: Bort med borgarna! Mot vinstplundring av välfärden – rösta med Vänsterpartiet i höstens riksdagsval.

Åtta sabbade år, men nu är högeralliansens saga slut – nu ska Reinfeldt och alla de andra ut! Låt oss tillfoga borgarna och högerpolitiken ett rungande nederlag i höstens val! Med moderaterna i spetsen har borgaralliansen under två mandatperioder bedrivit en högerpolitik som lett till fördjupade klassklyftor. Regeringen har i allt väsentligt anpassat sig till […]


Storbankerna måste övergå i samhällets ägo

▶Privata banker ser bara till profiten ▶De medverkar inte till klimatomställningen ▶”Folkets väl går före storfinansens” “Risken är att det blir en diskussion om vinsterna överhuvudtaget”. Det är Svenskt Näringslivs ordförande, Jens Spendrup, som vädrar sin oro i P1:s lördagsintervju (8/2), utifrån den starka opinion som anser att vinstintresset inte hör hemma i välfärden. Vi […]


Göteborgsocialister skriver i GP om utförsäljningen av allmännyttan

“2012 visade fackförbundet Byggnads att 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år, inte minst för att göra husen mer energieffektiva. Detta skulle ge välbehövliga jobb och vara nödvändigt för att nå klimatmålen. Liksom i Tyskland kan det finansieras genom statliga lågräntelån. En sådan satsning är en bättre väg att gå än att lita på en […]


En rejäl pension för alla!

▶ Återinför en modell liknande det gamla ATP-systemet ▶ Höj garantinivån rejält ▶ Använd fonderade medel till långsiktiga investeringar År 1994 drogs riktlinjerna upp för en ny pensionsreform, som sedermera röstades igenom i riksdagen av socialdemokraterna och fyra borgerliga partier. Det innebar att det gamla ATP-systemet, där pensionen grundades på de 15 bäst betalda åren […]


En systemskapad klimatkris

▶Utsläppen bara ökar ▶Omställningen måste kombineras med en social omfördelning ▶Vi måste gå utöver kapitalismens ramar Den globala klimatkrisen förpassas allt mera in i en pinsam tystnad. Medan tiden för att ingripa rinner iväg vänder världens statsmän ryggen åt problematiken. Forskare vädjar för döva öron. Under tiden som utsläppen ökar och medan torka eller översvämningar […]


Det måste till en demokratisk socialistisk kraft!

Solplattor kan lösa världens energiproblem Det ger dock inte kapitalet tillräcklig vinst Kapitalismen måste monteras ned Forskarvärldens analys är glasklar. Vi går mot en av människan skapad klimatkatastrof. Redan ser vi konsekvenserna i form av torka, allt våldsammare orkaner, smältande polarisar, etc. Men samhällets makthavare uppvisar på sin höjd en bekymrad min. Man ratar till […]


Nej till nystartszoner, nej till favörer åt företagen!

Alliansregeringen har lagt fram en proposition om att införa så kallade nystartszoner i socioekonomiskt speciellt utsatta områden. Det hela grundar sig på ett utredningsbetänkande som kom i augusti 2012. Tanken är att i områden med hög arbetslöshet, med många medborgare som uppbär försörjningsstöd och har en låg utbildningsnivå – förorter som exempelvis Bergsjön i Göteborg […]


Debatt om S-kongress och antikapitalistiskt motstånd

Onsdagen den 3 april samlades runt 30 personer på Socialistiska Partiets partilokal vid stigbergstorget i Majorna för att diskutera vad som egentligen händer med vår välfärd. Tanken med kvällen var att på ett informellt sätt tillsammans prata ihop sig om vad välfärdsstaten håller på att ta vägen, dela erfarenheter och diskutera vad vi vanliga medborgare […]


Extremcenter på frammarsch

Samtidigt som våren närmar sig blåser de politiska vindarna kalla över Europa. Idag krävs en ganska inbiten liberal världssyn för att inte se kopplingarna mellan EU:s benhårda ekonomiska späkningspolitik och den växande rasismen. I Grekland och Ungern marscherar fascisterna åter, stärkta av befolkningarnas missnöje med den ekonomiska svångremspolitiken. Men kanske ännu mer oroande är det […]