Partiråd

Inför partirådet

Inför rådet har Verkställande Utskottet sammanställt en resolution. Resolutionen anger en organisatorisk riktning och är inte ett definitivt beslut om partiets organisationsform. Till rådet kan både tilläggs- och motförslag läggas. Skicka enligt ovan till info@socialistiskapartiet.se. Mer info om partirådet längst ner. SAMLING VÄNSTERUT För en kämpande, folklig mosaikvänster De politiska stridsfrågorna hårdnar kring gemensam välfärd, […]