Syriza

Tendensfrihet handlar om en ny tids vänsterpartier. För en bred, folklig mosaikvänster.

VÄNSTERN. Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? […]


STOCKHOLM. Vilken väg för de folkliga rörelserna efter det grekiska valet?

29 september kl. 18.00 Hartwickska huset, St Paulsgatan 39 T-bana Mariatorget Sedan Syrizas uppmärksammade valseger i januari har vänstern i Europa, först med entusiasm, den senaste tiden med ökade inslag av oro följt utvecklingen i Grekland. Var den första radikala vänsterregeringen i Europa på 40 år ett uttryck för ökat internationellt motstånd mot årtionden av […]


”Är en annan värld möjlig eller omöjlig?”

DEN NYA VÄNSTERN. Den politiska logiken är obeveklig. De nya politiska vänsterformationerna i Grekland och Spanien får återverkningar i hela Europa och är av enorm betydelse för hela den europeiska vänstern. […]


Uttalande från Fjärde Internationalens ledning om Grekland

Statement by the Bureau 12 August 2015 With the diktat accepted by the Greek government, all workers in Europe have just suffered a defeat. In Greece and throughout Europe we have to build the fightback. The signature by the Tsipras government of the agreement demanded by the Troika and the installation of a third memorandum in Greece […]


Vänstern i Syriza ger inte upp

LEDARE. Sedan den kapitalistiska krisen bröt ut 2008 började det globala systemet genomgå en slags krampryckning som återspeglas i tre omfattande avseenden. En ständig minskning i den ekonomiska tillväxten; en oavbruten ökning av den globala skulden, och en manisk plundring av den offentliga sektorn…  | Läs mer →


Röster från Rött Sommarforum

Sällan har ett tema för ett sommarläger legat så rätt i tid som när Rött forum höll sommarsamling i de småländska skogarna förra veckan. […]


GREKLAND. Bekämpa EU-elitens slavavtal!

EU-elitens frontalangrepp mot Grekland visar vad borgerligheten i Europa är i stånd till. Trots massarbetslöshet, fattigdom och socialt sönderfall ska det grekiska folket påtvingas mer av samma förkrossande politik. […]


Syrizas vänster till Rött Sommarforum

Vi ses på Rött Sommarforum i Jönköping 18-23 juli! 


GREKLAND. Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza

En svensk översättning av Vänsterplattformens alternativ till ledningens linje i Syriza.

Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza, framlagt vid Syrizas parlamentsgrupps plenarmöte 10/7 2015. Denna version är något förkortad och kommer från Jacobin Magazine. […]


Ett demokratiskt alternativ för ett sjunkande Europa?

När sovjetiska stridsvagnar rullade in i Budapest 1956 sporrades motståndet av tron på att väst skulle ingripa till försvar för den nyvunna ungerska demokratin (inte minst eftersom CIA-styrda Radio Free Europe lovade ett NATO-ingripande). Precis som ungrarna den gången tvingades erfara Västeuropas bristande tro på de ideal de sade sig representera står nu det grekiska […]


Grekland tar strid mot EU-eliten

Grekland blir beljuget och fruktansvärt illa behandlat för att Trojkan vill knäcka varje försök till frigörelse från den förhärskande orättvisa nedskärnings-politiken i EU. Men med ett kraftfullt NEJ i folkomröstningen utmanar grekerna den rådande oordningen. […]


GREKLAND. OXI i valet trots att kommunisterna svek

”Rena grekiskan” är ett gammalt uttryck som vi använder om någonting som vi uppfattar som helt obegripligt. Det finns även i andra språkområden i Europa. Exempelvis ”It`s all greek to me”; ”It`s pure greek”. Bakgrunden är givetvis att vi uppfattar språket som svårbegripligt och främmande för våra öron. Grekiskan och då i synnerhet den klassiska […]