Välfärd

Vi behöver en Coronakommission!

Den pågående covid-19 epidemin har lyft fram en rad allvarliga problem i det svenska samhället. Brister på alltifrån skyddsutrustning för vårdpersonal till medicin försvagar förmågan att handskas med smittsamma sjukdomar och riskerar människors liv och hälsa. Allt talar för att vi framöver kommer att få se fler och troligen värre pandemier än dagens, det är […]


Ledare: När sossar gör uppror mot en politik som inte finns

Det finns tillfällen då det verkligen ligger nära till hands att prata om faktaresistens. Som nu när bokslutet över flyktingpolitiken under ”katastrofåret” 2015 faktiskt görs, helt offentligt, utan att det verkar påverka det politiska samtalet det allra minsta. Av mer än 160 000 asylsökande under 2015 är det 60 500 som fått permanent uppehållstillstånd och […]


Ledare: Hälla bensin på elden?

Internationalen # 20 2019 ▶ Ställ inte stad mot land ▶ Bensinupproret är inga gula västar än ▶ Lösningen kräver ekosocialism   Bensinupproret 2.0 är namnet på den protestgrupp som i skrivande stund lyckats samla över 500 000 Facebookmedlemmar. Det är ett bevis så gott som något på att politisk tajming är viktigare än både form och innehåll. Namnet är […]


SP: Organisera mot Stefan Löfvens högerpolitik

Kan en socialdemokratisk regeringspolitik se ut hur som helst? Efter den socialdemokratiska partiledningens överenskommelse med Mp, C och L är svaret på frågan uppenbarligen Ja. Försämrat anställningsskydd, sänkt arbetsgivaravgift, fortsatta skattesänkningar för de rika, privatiserad arbetsförmedling, minskat strandskydd, marknadshyror, försämrad A-kassa, lägre lön för nyanlända, inga krav på kollektivavtal för nystartsjobb, mer skattesubventioner för rikas […]


Ledare: Ett nytt politiskt förnuft

Internationalen # 47 2018 ▶ Politiken underställd nyliberalismen ▶ Katalys ropar på förändring ▶ Förväntan är förändringens moder   Som en våt filt ligger en svårrubbad grundideologi över hela det etablerade politiska fältet idag. Ett av dess antaganden är att det finns en fast mall för hur politik bedrivs i Sverige. När skådespelaren Stefan Sauk för några dagar sedan lade […]


Ledare: En vänster för en ny tid

Internationalen # 39 2018 ▶ Vi är vid nyliberalismens slut ▶ Den nya tiden är ännu inte född ▶ Vänstern kan inte hålla kvar vid det gamla Det är lätt att fastna i skeendet för stunden, det korta perspektivet. Mobilen vibrerar flera gånger i timman med uppdateringar om uttalanden, grodor, gissningar och bedömningar. Det är nog mer än vi klarar […]


Ledare: Nu stänger vi syltburken

Internationalen # 11 2018 ► Vinstfrågan tacksamt pedagogisk ► Visar på demokratiskt underskott ► Kampanj kan få upp frågan i valet   Det är inte alltid vi som socialister har lyxen att driva politiska frågor med tacksam pedagogik. Ofta är vi tvungna att problematisera och kontextualisera där högern glatt spottar ur sig förenklade ”sanningar”. Frågan om privata […]


Stöd åt BB-ockupanterna!

Uttalande antaget på Socialistiska Partiets 26:e kongress Socialistiska Partiets kongress skickar våra allra starkaste stödhälsningar till alla er som kämpar för att bevara ert BB i Sollefteå. Om hela Sverige ska leva går det inte att uppmana delar av landets kvinnor att förbereda sig på födsel i baksätet på en bil. Er kamp är ett […]


UTTALANDE. En välfärd att lita på!

Vi uttalar därför vårt helhjärtade stöd till de nätverk som nu samlas till försvar välfärden i Göteborg. Vi uppmanar till uppslutning i de demonstrationer och protester som nu genomförs och planeras. […]


GÖTEBORG. Demonstration och upprop mot nedskärningar

Kom till Kronhusbodarna (nära Gustaf Adolfs Torg) i Göteborg torsdagen den 11 juni kl. 18.00. Vi samlas för att demonstrera mot nedskärningar i våra skolor och förskolor i Göteborg. […]


Så tar vi kamp för välfärd

Den här texten antogs den 1 februari 2015 av Socialistiska Partiets 32:a kongress. Den är dels en genomgång av de krafter för välfärd som finns och funnits i Sverige de senaste åren, och dels ger den förslag till en effektiv inriktning för dessa i kampen om välfärden.


Lita till egna krafter i välfärdskampen

Texten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari. ”För välfärdsrörelsens olika uttryck gäller därför att inte alls slå sig till ro och hoppas på den parlamentariska utvecklingen. Tvärtom krävs nu en mobilisering av folkrörelsekraftens hela register, från systematisk argumentation mot lobbykampanjerna och folkupplysning om vad som står på […]