Vänsterpartiet

Partistyrelsen måste ta sitt ansvar – Gör om och gör rätt!

I veckans nummer av Internationalen skriver Kjell Östberg om den valanalys Vänsterpartiets styrelse gjort: Partistyrelsen måste ta sitt ansvar – Gör om och gör rätt! Valet 2022 blev ett stort nederlag för vänstern. Högerns framgångar gav oss i stället den mest reaktionära regering landet haft på närmare ett sekel. Det var också ett nederlag för […]


Internationalens kongress-special.

Veckotidningen Internationalen har kommit ut med en digital specialupplaga efter Vänsterpartiets kongress 4-6/2. I detta särtryck har vi samlat ett urval av artiklar som publicerats i Internationalen veckorna kring kongressen som vi tycker är viktiga att läsa och diskutera för alla som vill bygga en stark och bred vänsterrörelse. Här finns artiklar om motioner som […]


Ledaren: Viktigt vägval för V

LEDAREN #6 2022 ▶ V letar ny roll men riskerar malas ned i realpolitiken ▶ Viktigt vad som menas med nya Socialdemokraterna ▶ Kan hitta rätt om debatten lever och vägvalen prövas När Nooshi Dadgostar förra året satte ner foten i frågan om marknadshyror och därmed fällde januariavtalets regering väckte det både entusiastiskt stöd och ökande […]


För en kämpande vänsteropposition

Sveriges nya högerblock har visat färg. Alliansen mellan traditionell höger och den nya högerextremismen i SD förbereder ett frontalangrepp på jämlikhet, gemensam välfärd och en hållbar demokratisk utveckling. Alternativet, en S-MP regering med stöd av Centern, utgör ingen barriär mot en sådan utveckling. Så kallad ”mittenpolitik” på liberal grund undergräver tvärtom möjligheten att slå tillbaka […]


Freden säkras inte i försvarsutskottet!

Så här har Jonas Sjöstedt sagt om Vänsterpartiets försvarspolitik ”Vi ska satsa våra resurser på ett modernt värnpliktsbaserat försvar som ger vår militära alliansfrihet trovärdighet och ställer upp en rimlig tröskel mot angrepp. Det ökar Sveriges säkerhet. ” Ett värnpliktsförsvar är inte modernt. Det var därför det togs bort. De föråldrade, värnpliktsbaserade, massarméerna har ersatts […]


Kampen om makten är inte ”oförutsägbar”

Låt oss ta upp Chile som ett historiskt exempel. Flertalets strävan efter en mer demokratisk värld för alla ledde, efter många år av uthållig organisering, till en kolossal folkmobilisering som 1970 utmynnade i att en folkfrontsregering blev folkvald. På regeringens program fanns ett åtgärdspaket med minst fyrtio ”socialistiska lösningar”, bland annat nationaliseringen av kopparindustrin och förstatligandet […]


Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

Människor har i alla tider samlats för att tillsammans skapa tryggare och friare samhällen. Vänsterpartiet är en sådan gemenskap. Så börjar det förslag till nytt partiprogram som lagts fram inför Vänsterpartiets kongress i maj. I en betydligt äldre programtext börjar författarna resonemanget i en annan ända: Alla hittillsvarande samhällens historia är klasskampens historia. Det är […]


Socialismens fågel Fenix

”V på väg att stryka krav på att avskaffa kapitalismen”. Rubriken löpte genom pressen i slutet av december när förslaget till nytt partiprogram presenterades. Nu har visserligen aldrig någon vänster ställt ”krav” på att kapitalismens avskaffas, vem skulle det riktas till? Men det är riktigt att formuleringen om att avskaffa kapitalismen strukits. Så här var […]


Ledare: Från klasskamp i ord till klasskamp i handling

Internationalen # 45 2019  Thorwaldsson talade om klasskamp  Försvunnen ur praktiska politiken  Bara arbetarklassen kan vara motkraften   På Vänsterpartiets stora samling, Vänsterdagarna, höll LO:s avgående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett bejublat anförande. Inte så konstigt; det var ett kraftfullt löfte att stå emot fascismen, hård kritik av den ökande ojämlikheten och upprepade hyllningar av klasskamp som medel […]


SP-kongressen: Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet

Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet EU-valet den 26 maj riskerar medföra en kontinental frammarsch för den europeiska högerextremismen och reaktionen. I land efter land mobiliserar högernationalistiska, rasistiska och antidemokratiska krafter för att flytta fram positionerna och erövra institutionell EU-makt. Det nyliberala etablissemang som länge dominerat EU har själv röjt vägen för högerreaktionen genom brutala marknadsomvandlingar, […]


Ledare: Farlig samverkan?

                            Internationalen # 7 2019 ▶ Banden LO-SAP ansträngda ▶ V får inte bli lojala LO-ledningen ▶ Ta kamp mot byråkratin En gång i tiden bildades de socialdemokratiska partierna för att arbetarrörelsen skulle ha en gren som bevakade klassens intressen politiskt. Över hundra år senare kan vi […]


SP: Bryt det borgerliga övertaget

Sverige har fått en regering. En regering med ett aggressivt nyliberalt program administrerat av en socialdemokratisk statsminister. I regeringsförklaringen syntes ingen oro eller ens en vilja att försöka vrida politiken åt något annat håll. Med sin överenskommelse med C och L följer Socialdemokraterna de många europeiska socialdemokratiska partier som genom sin kapitulation för nyliberalismen begått […]