Vänsterpartiet

Freden säkras inte i försvarsutskottet!

Så här har Jonas Sjöstedt sagt om Vänsterpartiets försvarspolitik ”Vi ska satsa våra resurser på ett modernt värnpliktsbaserat försvar som ger vår militära alliansfrihet trovärdighet och ställer upp en rimlig tröskel mot angrepp. Det ökar Sveriges säkerhet. ” Ett värnpliktsförsvar är inte modernt. Det var därför det togs bort. De föråldrade, värnpliktsbaserade, massarméerna har ersatts […]


Kampen om makten är inte ”oförutsägbar”

Låt oss ta upp Chile som ett historiskt exempel. Flertalets strävan efter en mer demokratisk värld för alla ledde, efter många år av uthållig organisering, till en kolossal folkmobilisering som 1970 utmynnade i att en folkfrontsregering blev folkvald. På regeringens program fanns ett åtgärdspaket med minst fyrtio ”socialistiska lösningar”, bland annat nationaliseringen av kopparindustrin och förstatligandet […]


Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

Människor har i alla tider samlats för att tillsammans skapa tryggare och friare samhällen. Vänsterpartiet är en sådan gemenskap. Så börjar det förslag till nytt partiprogram som lagts fram inför Vänsterpartiets kongress i maj. I en betydligt äldre programtext börjar författarna resonemanget i en annan ända: Alla hittillsvarande samhällens historia är klasskampens historia. Det är […]


Socialismens fågel Fenix

”V på väg att stryka krav på att avskaffa kapitalismen”. Rubriken löpte genom pressen i slutet av december när förslaget till nytt partiprogram presenterades. Nu har visserligen aldrig någon vänster ställt ”krav” på att kapitalismens avskaffas, vem skulle det riktas till? Men det är riktigt att formuleringen om att avskaffa kapitalismen strukits. Så här var […]


Ledare: Från klasskamp i ord till klasskamp i handling

Internationalen # 45 2019  Thorwaldsson talade om klasskamp  Försvunnen ur praktiska politiken  Bara arbetarklassen kan vara motkraften   På Vänsterpartiets stora samling, Vänsterdagarna, höll LO:s avgående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett bejublat anförande. Inte så konstigt; det var ett kraftfullt löfte att stå emot fascismen, hård kritik av den ökande ojämlikheten och upprepade hyllningar av klasskamp som medel […]


SP-kongressen: Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet

Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet EU-valet den 26 maj riskerar medföra en kontinental frammarsch för den europeiska högerextremismen och reaktionen. I land efter land mobiliserar högernationalistiska, rasistiska och antidemokratiska krafter för att flytta fram positionerna och erövra institutionell EU-makt. Det nyliberala etablissemang som länge dominerat EU har själv röjt vägen för högerreaktionen genom brutala marknadsomvandlingar, […]


Ledare: Farlig samverkan?

                            Internationalen # 7 2019 ▶ Banden LO-SAP ansträngda ▶ V får inte bli lojala LO-ledningen ▶ Ta kamp mot byråkratin En gång i tiden bildades de socialdemokratiska partierna för att arbetarrörelsen skulle ha en gren som bevakade klassens intressen politiskt. Över hundra år senare kan vi […]


SP: Bryt det borgerliga övertaget

Sverige har fått en regering. En regering med ett aggressivt nyliberalt program administrerat av en socialdemokratisk statsminister. I regeringsförklaringen syntes ingen oro eller ens en vilja att försöka vrida politiken åt något annat håll. Med sin överenskommelse med C och L följer Socialdemokraterna de många europeiska socialdemokratiska partier som genom sin kapitulation för nyliberalismen begått […]


Ledare: Vad följer på den gula knappen?

Internationalen # 3 2019  ▶ S-ledningen nu helt nyliberal ▶ V mäktade inte hålla emot ▶ Kampen står utanför parlamentet Har ni tänkt på att allt hemskt i Sverige har blivit gult på senare tid? Sverigedemokratiska väljare röstar gult, fackföreningar hotar att bli eller åtminstone öppna för gula diton – till och med Vänsterpartiet trycker på den gula knappen. Inget […]


SP: Ge inte vika för borgerliga ultimatum!

Ge inte vika för borgerliga ultimatum -Mobilisera mot utpressningen   Att Centern och Liberalerna står för högerinriktad marknadspolitik har under en tid dolts bakom deras motstånd mot Sverigedemokraternas rasism. ”Anständigt”, har det hetat. Deras fräcka ultimatum till Stefan Löfven att, med Jan Björklunds ord, ”göra en rejäl högersväng” för att släppa fram en S-regering, demaskerar […]


Ledare: Ett nytt politiskt förnuft

Internationalen # 47 2018 ▶ Politiken underställd nyliberalismen ▶ Katalys ropar på förändring ▶ Förväntan är förändringens moder   Som en våt filt ligger en svårrubbad grundideologi över hela det etablerade politiska fältet idag. Ett av dess antaganden är att det finns en fast mall för hur politik bedrivs i Sverige. När skådespelaren Stefan Sauk för några dagar sedan lade […]


SP: Vänstern måste gå i opposition, oavsett regering!

Låt oss våga gå mot strömmen: Vänstern måste gå i opposition, oavsett regering! Som väntat röstades Kristerssons M-KD regering ned av riksdagsmajoriteten trots stödet från SD. Det har gått två månader sedan valet och ingen regering finns på plats. Det är ett tecken i tiden, med svenska mått mätt ett uttryck för politiskt kaos. Det […]


1 2 3