Konferens 9 och 10 oktober 2021

Socialistisk Politik håller rikskonferens i två delar, 17 april och 9-10 oktober 2021.

Lördagen den 17 april låg fokus på världsorganisationen Fjärde Internationalens resolutioner om världsläget, den nya kvinnorörelsen och klimatkampen. SP:s styrelse hade också tagit fram ett diskussionsunderlag med titeln “För en socialistisk blockpolitik underifrån” som underlag för diskussionen om det svenska politiska läget.

Den internationella situationen

Feministisk resolution

För en socialistisk blockpolitik underifrån

Konferensdelen i oktober kommer att ta ställning kring tre förslag på huvudtexter som alla medlemmar kommer att få i slutet av augusti. Vilka är vänsterns utmaningar och socialisters uppgifter, är frågor som står i centrum.