Konferens 2021

Socialistisk Politik höll rikskonferens i två delar, 17 april och 9-10 oktober 2021

Rikskonferensens andra del antog bland annat en politisk rapport och resolution, samt en utvärdering av omvandlingen av SP. Dessa publiceras nedan.

Politisk rapport och resolution 2021

Utvärdering av SP:s omvandling

Lördagen den 17 april låg fokus på världsorganisationen Fjärde Internationalens resolutioner om världsläget, den nya kvinnorörelsen och klimatkampen. SP:s styrelse hade också tagit fram ett diskussionsunderlag med titeln “För en socialistisk blockpolitik underifrån” som underlag för diskussionen om det svenska politiska läget.

Den internationella situationen

Feministisk resolution

För en socialistisk blockpolitik underifrån

 

I samband med ombildningen från Socialistiska Partiet till Socialistisk Politik öppnades möjligheten att organisera sig inom både Vänsterpartiet och SP, vilket många SP:are valt att göra. Historikern Håkan Blomqvist har sammanställt följande presentation av Vänsterpartiets rötter och historia. Nödvändig kunskap för varje socialist:

Vänsterpartiets historia