Om

Socialistisk Politik vill avskaffa kapitalismens fåtalsmakt, där kortsiktig vinst för några få går före allt annat. Vi verkar för ett socialistiskt samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt med hänsyn till de ekologiska ramar naturen ger.

För att genomföra denna ekosocialistiska inriktning måste vi bygga ett samhälle med demokratisk och jämlik självförvaltning utan privilegier eller fallskärmsavtal. Bara en grundlig samhällsomvandling kan lösa planetens ödesfrågor: den globala uppvärmningen, miljöförstöringen, krigen och den extremt ojämna fördelningen av resurser mellan människor i världen. Vi har bara en planet; det kräver internationell solidaritet.

För att ta några steg mot detta idag krävs det enhet, sammanhållning och kamp för gemensamma intressen mellan alla delar av den breda arbetarklassen. Fackföreningarna måste vara demokratiska och slåss både för sina medlemmar och för dem som står utan jobb. Vi är feminister; sexism och förtryck av HBTQ-personer måste bekämpas. Vi är antirasister, bekämpar nationalism och högerextremism samt de imperialistiska krigen för olja och herravälde.

Socialistiska Politik är en socialistisk inspirationskälla, öppen för medlemmar i övriga vänstern. Socialistisk Politik är ansluten till Fjärde Internationalen som organiserar socialister och revolutionärer på alla kontinenter.


Via länkarna här nedan kan du läsa mer om Socialistisk Politiks och Fjärde Internationalens historia. Du finner också vårt program där.

Stadgar och program
Socialistisk Politiks historia
Fjärde Internationalens historia