Stadgar och program

SP:s stadgar som antogs av den 27e kongressen

Stadgar

 

SP:s program består av två delar. Handlingsprogram och grundsatser

Handlingsprogram
Grundsatser

I övrigt antar vi ett mer ett mer fokuserat eller dagsaktuellt politisk program som är resultatet av en särskild debatt och process i organisationen.

 

Dokument antagna på partikongressen 2019

Politisk rapport och resolution

 

Riksdagsvalet 2018

Valmanifest

 

Dokument antagna på partikongressen 2017

Politisk rapport och resolution

Om fackföreningar och andra sociala rörelser

Frigörelse från allt förtryck