Socialistisk rikskonferens 2021 – 2023

Socialistisk Politiks första Socialistiska rikskonferens i två delar, 17 april och 9-10 oktober 2021

Politisk rapport och resolution 2021

Utvärdering av SP:s omvandling

Den internationella situationen

Feministisk resolution

För en socialistisk blockpolitik underifrån

I samband med ombildningen från Socialistiska Partiet till Socialistisk Politik öppnades möjligheten att organisera sig inom både Vänsterpartiet och SP, vilket många SP:are valt att göra. Historikern Håkan Blomqvist har sammanställt följande presentation av Vänsterpartiets rötter och historia. Nödvändig kunskap för varje socialist:

Vänsterpartiets historia

Socialistisk Politiks andra Socialistiska rikskonferens hölls 16 oktober 2022

Politisk resolution 2022

Socialistisk Politiks tredje Socialistiska rikskonferens hölls 28 oktober 2023

Politisk resolution och rapport 2023

Resolution om solidaritet med Ukraina