Om

Socialistisk Politik är en ekosocialistisk organisation för aktivism och ideologiproduktion. Vi försöker samla alla socialistiska krafter som är vill kämpa för att vända högerutvecklingen och bana väg ut ur kapitalismens återvändsgränd. Vår lösning heter demokratisk kontroll underifrån.

Över samhällets viktigaste tillgångar, storföretag och banker, men också över de egna organisationerna, som fackföreningar, folkrörelse och partier. Först då kan vi vända den nuvarande katastrofala utvecklingen och börja bygga ett jämlikt samhälle på ekologisk grund.

Vi bygger en bred vänsterrörelse med utrymme för många strömningar och idéer. Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Via länkarna här nedan kan du läsa mer om Socialistisk Politiks och Fjärde Internationalens historia. Du finner också vårt program där.

Stadgar och program
Socialistisk Politiks historia
Fjärde Internationalens historia

Välkommen till Socialistiska studier!

Socialistisk teori för att bygga den socialistiska rörelsen!