Privata bibliotek: Nej tack till ny lag

Den borgerliga regeringen har under våren utarbetat en promemoria till ny bibliotekslag. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth motiverar lagen med att bibliotekens uppgifter behöver förtydligas och att samtliga boklån, oavsett medieform, även i fortsättningen skall vara avgiftsfria. En av de viktigaste ändringsförslagen är att alla människors tillgång till folkbibliotek ersatts med allas rätt till biblioteksservice, vilket […] Läs mer …

Nej till bibliotek på entreprenad!

Under våren fattade kommunfullmäktige i Nacka beslut om att lägga ut sex biblioteksfilialer på entreprenad. Vice ordförande i Nackas kulturnämnd, Tobias Nässén, motiverade detta med att eftersom vård, skola och omsorg sedan flera år tillbaka även drivs i annan form än i kommunal regi så vore det inkonsekvent om biblioteken skulle utgöra ett undantag. De moderata politikerna i Nacka tar därigenom tydligt avstånd från den borgerliga bibliotekspionjären Valfrid Palmgrens visioner om offentligt finansierade och drivna folkbibliotek. Nacka kommun har också berett marken för privata aktörer i och med att man idag tillämpar ett kriteriesystem för budgettilldelning där de olika biblioteksfilialerna erhåller anslag i proportion till antalet utlån och besökare. Det har fått till följd att Nacka huvudbibliotek prioriterar böcker med hög utlåningsfrekvens för att – i konkurrens med de andra filialerna – framstå som en ” mer lönsam enhet ” i förhoppningen om att därigenom bli tilldelad ett högre penningbelopp i nästa års budget. Helen Törnqvist, vice ordförande för Stockholmscentern, har i flera artiklar i Svenska Dagbladet argumenterat för att biblioteken bör drivas av privata entreprenörer med bokintresse, i syfte att ge till låntagarna den litteratur som efterfrågas och inte köpa media som bara ”samlar damm” på hyllorna. I samma […] Läs mer …