Göteborg 2001: Domarna och straffen

Vilka var det som dömdes för Göteborgskravallerna 2001, och till vilka straff dömdes de? Var det yrkeshuliganer, professionella bråkmakare, återfallsbrottslingar eller helt oskyldiga unga människor? Vi kan börja med att säga att det inte handlade om oskyldiga människor, om vi med det menar naiva och oskuldsfulla. Inte alls. Men i betydelsen att de inte tidigare […] Läs mer …

Prostituerade ska inte ses som offer

Jag anser inte att man ska se på prostituerade som brottsoffer. Inte rent generellt. Emellertid finns det säkerligen många prostituerade som utsatts för brott, våldtäkt och liknande innan de blev prostituerade och under tiden som prostituerade. Eftersom sexköp är ett brott kan man naturligtvis som en logisk slutsats av det se prostituerade som brottsoffer, men […] Läs mer …

Myten om den ständigt ökande brottsligheten

Våldet i det svenska samhället ökade från andra världskriget slut och fram fram till i början av 1990-talet, därefter har våldet minskat. Detta faktum står i bjärt kontrast till den myt som frodas om ett ständigt ökat våld. En liknande utveckling kan vi också faktiskt iaktta i hela den rika västvärlden. Den säkraste mätaren på […] Läs mer …