SP: Grattis, danska kamrater!

Socialistiska partiet i Sverige sänder sina varmaste gratulationer till alla kamrater i Enhedslisten efter den fantastiska framgången i folketingsvalet. Vi gläds inte bara åt ert genombrott som parti med tredubblat röstetal, åtta nya folketingsledamöter, tusen nya medlemmar och växande lyssnarskaror Läs mer …

Danmark snart som Albanien?

”Gammelkommunister, marxister och trotskister!”. Orden är från en av de borgare i Danmark som med fasa kunnat se hur Enhetslistan stormat fram i opinionsmätningarna. De sista dagarna innan valet inleddes från borgerlig media ett angrepp på partiet som inte kan Läs mer …

Historisk valframgång för Enhedslistan

Det blev regeringsskifte Danmark och tidningen Politiken kunde i natt på sin hemsida på ett bra sätt fånga en del av gårdagskvällens dramatik.  Dansk Folkeparti tappar i inflytande samtidigt som valet blev en brakseger för den antikapitalistiska Enhedslistan. Det blev Läs mer …

Valdramatik i Danmark

Match mellan de röda och blå lagen? Voxmeters undersökning i Politiken 7.9.11, Enhedslistan har ø som sin valbokstav I opinionsinstitutens grafik och i den mer lättflyktiga journalistiken ser det inför det danska valet ut ungefär som när det beger sig Läs mer …