Privata bibliotek: Nej tack till ny lag

Den borgerliga regeringen har under våren utarbetat en promemoria till ny bibliotekslag. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth motiverar lagen med att bibliotekens uppgifter behöver förtydligas och att samtliga boklån, oavsett medieform, även i fortsättningen skall vara avgiftsfria. En av de viktigaste ändringsförslagen är att alla människors tillgång till folkbibliotek ersatts med allas rätt till biblioteksservice, vilket […] Läs mer …