Framtiden tillhör socialismen

Den socioekonomiska krisen i Europa blir allt djupare: 25 miljoner européer saknar idag arbete, tiggare blir ett allt vanligare inslag i gatubilden, för första gången efter andra världskriget genomdrivs i flera länder direkta lönesänkningar, etc. Grekland, Irland och Portugal har redan beviljats nödlån i flera omgångar av trojkan EU/ECB/IMF, men krisen löper bara vidare från […] Läs mer …

Valdramatik i Danmark

Match mellan de röda och blå lagen? Voxmeters undersökning i Politiken 7.9.11, Enhedslistan har ø som sin valbokstav I opinionsinstitutens grafik och i den mer lättflyktiga journalistiken ser det inför det danska valet ut ungefär som när det beger sig Läs mer …