Följ Tyskland – Avveckla kärnkraften!

Tre härdsmältor, tiotusentals människor som inte vet när de kan återvända till sina hem (om någonsin), gigantiska kostnader preliminärt beräknade till 1400 miljarder kronor etc, konsekvenserna av kärnkraftshaveriet i japanska Fukushima är enorma och – tre månader efteråt – fortfarande till stora delar oöverskådliga. Efter haverierna i Harrisburg 1979 och Tjernobyl 1986 riste det i hela den globala samhällskroppen av rysningar och ett allmänt ifrågasättande av kärnkraften som energikälla spred sig. Nu efter Fukushima är det dock en märklig avsaknad av mobilisering och rörelse. I Sverige har de tappra demonstranter som gått ut på gatorna vid enskilda protesttillfällen kunnat räknas till endast några hundratal. Undantaget i sammanhanget har varit Tyskland där hundratusentals människor i landsomfattande manifestationer krävt ett stopp för kärnkraften. Kärnkraften har utvecklats till den mest laddade politiska frågan i landet, och i delstatsvalet i BadenWurtenberg ledde det till att De Gröna bars fram till sin första post som regeringschef någonsin. Förbundskansler Angela Merkel och hennes CDU-FDP koalition har känt sig alltmer pressad. Natten till måndagen denna vecka fick den utomparlamentariska kampen sin belöning när förbundskansler Merkel kungjorde att all kärnkraft i Tyskland ska vara avvecklad fram till 2022. Beslutet hann knappt kablas ut innan Sveriges miljöminister Andreas Carlgren, […] Läs mer …

Stäng av kärnkraften – ställ om samhället

Det som inte kunde hända har nu hänt igen. Haveriet i kärnkraftverket Fukushima i Japan har för tredje gången i historien lett världen till en härdsmälta. Ännu vet vi inte den exakta omfattningen av utsläppen av radioaktivitet. Men det vi vet räcker.

Företaget Tepco, som äger reaktorerna, har medvetet och cyniskt spelat rysk roulette med det japanska folket vars mycket omfattande protester mot kärnkraftsprogrammet genom åren brutalt körts över. Det finns ingen grund för tilltro till de uppgifter som kommer från bolaget – och vi bör heller inte lita på myndigheternas bulletiner. Kärnkraftsexperter som är obundna av ekonomiska intressen har bedömt att Fukushima är ett nytt Tjernobyl. […] Läs mer …