Folk ska lära sig att veta hut

Det kom ett brev nyligen till socialminister Hägglund. Vårdfack och frivilligorganisationer skrev och undrade varför ett utredningsförslag från i maj om att asylsökande och papperslösa ska ha samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta ännu inte skickats ut på remiss. Utredningen föregicks av flera års debatt. Asylsökande har sedan 2008 rätt till ”vård […] Läs mer …

Ännu fler små steg av tyranni

I den i veckan av regeringen offentliggjorda budgeten finns ett förslag om skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som sysslar med hjälpverksamhet eller främjande av forskning. Det handlar om att man som enskild individ ska kunna göra avdrag på 25 procent för gåvor till sådana organisationer. Gåvorna måste uppgå till minst 200 kronor per organisation […] Läs mer …