– Ajöss, Berlusconi – bekämpa Montis bankir-regering!

Italienska socialister: – Ajöss, Berlusconi – bekämpa Montis bankir-regering! Den socialistiska organisationen Sinistra Critica välkomnar Berlusconis fall. Men Mario Montis nya regering är tillsatt för att tillgodose bankernas och EU-ledningens intressen. Nu krävs omedelbara val och formerandet av en bred Läs mer …

Berlusconi vill skära 94 miljarder euro

I Italien har den fackliga landsorganisationen CGIL utlyst en generalstrejk till 6 september som protest mot de gigantiska nedskärningar regeringen försöker driva igenom för att ”lugna marknaden”. Förberedelserna för strejken pågår nu för fullt. – Svaret till Berlusconi måste bli Läs mer …