Folk ska lära sig att veta hut

Det kom ett brev nyligen till socialminister Hägglund. Vårdfack och frivilligorganisationer skrev och undrade varför ett utredningsförslag från i maj om att asylsökande och papperslösa ska ha samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta ännu inte skickats ut på remiss. Utredningen föregicks av flera års debatt. Asylsökande har sedan 2008 rätt till ”vård […] Läs mer …