Nej till bibliotek på entreprenad!

Under våren fattade kommunfullmäktige i Nacka beslut om att lägga ut sex biblioteksfilialer på entreprenad. Vice ordförande i Nackas kulturnämnd, Tobias Nässén, motiverade detta med att eftersom vård, skola och omsorg sedan flera år tillbaka även drivs i annan form än i kommunal regi så vore det inkonsekvent om biblioteken skulle utgöra ett undantag. De moderata politikerna i Nacka tar därigenom tydligt avstånd från den borgerliga bibliotekspionjären Valfrid Palmgrens visioner om offentligt finansierade och drivna folkbibliotek. Nacka kommun har också berett marken för privata aktörer i och med att man idag tillämpar ett kriteriesystem för budgettilldelning där de olika biblioteksfilialerna erhåller anslag i proportion till antalet utlån och besökare. Det har fått till följd att Nacka huvudbibliotek prioriterar böcker med hög utlåningsfrekvens för att – i konkurrens med de andra filialerna – framstå som en ” mer lönsam enhet ” i förhoppningen om att därigenom bli tilldelad ett högre penningbelopp i nästa års budget. Helen Törnqvist, vice ordförande för Stockholmscentern, har i flera artiklar i Svenska Dagbladet argumenterat för att biblioteken bör drivas av privata entreprenörer med bokintresse, i syfte att ge till låntagarna den litteratur som efterfrågas och inte köpa media som bara ”samlar damm” på hyllorna. I samma […] Läs mer …