100 000 arbetslösa – vårdar föräldrar!

Årtiondena efter andra världskrigets slut innebar en omfattande utbyggnad av den sociala välfärden i Sverige. Sjukvård, äldrevård och universitetsutbildning blev nu tillgängliga för det stora flertalet medborgare och inte endast ett privilegium för de välbeställda klasserna. Bidragsreformer, som exempelvis barnbidrag och ATP-pension, innebar avsevärt förbättrade levnadsvillkor för stora delar av befolkningen. Den offentliga expansionen var […] Läs mer …