”Strålande tider stundar”


Är det tomteglöggen – eller bara en släng av fartblindhet från den svenska högerns valtriumf 2010? Borgerlighetens ledande tidningsdrake har under jul- och nyårshelgen formligen vältrat sig i självgodhet. ”Strålande tider stundar”, utbrister börskrönikören. ”Det blir ett gott 2011 för Sverige”, utlovar riksbankschefen. ”Ljusa utsikter”, ”Sverige växlar upp igen”, ”Välkommen till fondparadiset”! Rubriksättarna vet knappt till sig och toppar inför nyåret med löftet att katastrofernas 2010 åtföljs av ”Goda nyheter”, ja rentav ”Början till en bättre värld”. ”Yra av framgång”, löd ett berömt yttrande av Josef Stalin under den stora tvångskollektiviseringen av det sovjetiska jordbruket 1930 – alltmedan den kulturella eliten mobiliserades för att besjunga och smycka ut den stora triumfen. ”Livet håller på att bli bättre och lyckligare”, summerade den nye tsaren några år senare när den stora terrorn rullat igång. Kanske är det ingen slump att liberalernas frenetiska lyckobudskap numera för tankarna till despotins tidevarv och Orwellskt nyspråk. Den ekonomiska och sociala elitens värld liknar alltmer ett globalt gated community där några hundra miljoner bättre lottade åtnjuter livets goda i lä från folkmiljardernas levnadsvillkor. I skydd av den nya världsordningens globala militära vaktstyrkor och övervakningssystem rabblar de sitt mantra om världens förträfflighet. Det är när illusionen hotas tonläget […] Läs mer …