Vart går Kuba?

Den 16-19 april höll Kubas kommunistiska parti sin sjätte kongress, en kongress som till stor del dominerades av förslagen om ekonomiska reformer. Kuba och dess revolution står inför sina största utmaningar sedan den specialperiod som följde på Sovjetunionens fall i början av 1990-talet. Landet var under 30-års tid beroende av det ekonomiska stödet från Sovjetunionen, vilket medförde att man blev kvar i rollen som råvaruproducent och att näringsstrukturen förblev outvecklad. Kongressförslagen, som sammanfattas i 291 punkter, syftar bland annat till effektiviseringar inom statsförvaltningen, minskning av importen, ökad produktion ute i landet och avbetalning på statsskulden. Raul Castro har dock låtit meddela att socialismen princip, ”från var och en efter förmåga, åt var och en efter arbete”, även i fortsättningen skall råda. En av de mer kontroversiella punkterna är att en miljon statsanställda sägs upp från sina arbeten under de närmaste fem åren. Det skall vidare bli möjligt att bedriva småföretagsamhet inom 178 yrken, exempelvis som frisör, bilmekaniker och rörmokare. Det skall också bli lättare för småföretag att anställa personer utanför familjen, en större del av jordbruket skall drivas i privat regi och subventioneringen av basvaror skall på sikt upphöra. Även framöver skall planekonomin med nationell produktions- och försörjningsplan sätta ramarna, […] Läs mer …