Ska plånbokens storlek avgöra rätten till läxhjälp?

Den 5 december ska riksdagen fatta beslut om utvidgad rätt till läxhjälp. Redan idag är det möjligt att – under benämningen ”barnpassning” – göra Rut-avdrag för läxhjälp till yngre barn i grundskolan. Med alliansregeringens nya förslag sägs det uttryckligen att det är frågan om läxhjälp, att elevens egna lärare har rätt att mot förälders betalning […] Läs mer …

Ännu fler små steg av tyranni

I den i veckan av regeringen offentliggjorda budgeten finns ett förslag om skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som sysslar med hjälpverksamhet eller främjande av forskning. Det handlar om att man som enskild individ ska kunna göra avdrag på 25 procent för gåvor till sådana organisationer. Gåvorna måste uppgå till minst 200 kronor per organisation […] Läs mer …