Lönefrågan och vår jord

Nyligen kom LO ut med rapportserien ”Röster om facket och jobbet”. Den bygger på en stor intervjuundersökning med löntagare mellan 18-64 år, såväl medlemmar i de fackliga organisationerna LO, TCO och SACO samt sådana som inte är fackligt anslutna. Det är en i alla delar intressant undersökning som redovisas i sex olika rapporter. I Rapport […] Läs mer …