Ekosocialism

Överallt läser vi om hur ”vi” förstör miljön och hur ”vi” borde leva för att rädda jorden: äta mindre kött, handla second hand och åka tåg. Det är självklart bra. Men tyvärr räcker våra individuella val inte långt på vägen mot en hållbar och rättvis värld.

Det är inte vi som avgör vilken mat som finns i affären eller vilka produkter som tillverkas och hur det går till. Det är inte vi som bestämt att det varje år läggs ner över 80 miljarder i reklam för att övertyga oss om att köpa saker vi inte köper frivilligt. För att inte tala om vilka otroliga resurser som går åt för att tillverka alla dessa saker.

De flesta sådana beslut fattas av ett litet fåtal som har makt i samhället. Makt att bestämma hur samhället ska fungera för oss alla. Deras makt är inte demokratisk utan vilar på pengar och ägande. I vår värld drivs de stora företagen med ett enda mål: högsta möjliga vinst åt sina ägare. Vi lever i ett system som kräver ständig tillväxt och ständigt ökad förbrukning av jorden resurser. Att det driver mänskligheten mot undergång spelar ingen roll. Systemet har ett namn: kapitalism. I grund och botten är det detta system, inte flertalet människor som lever i det, som bär skulden för klimatkrisen.

En värld där vi producerar för att leva, inte lever för att producera – det är i korthet vad ekosocialism handlar om. Om vi sätter människors behov i centrum i stället för att styras av kortsiktiga vinstintressen kan vi bygga ett jämlikt och gott samhälle. Där får alla plats och där hamnar mänskligt välstånd inte i konflikt med vår planets ekologi och klimat. Det innebär en verklig demokrati där alla människor har makt över sina liv och över vår gemensamma försörjning.

Där delar vi på de arbetsuppgifter som behöver utföras och där jobbar vi mindre. Ett samhälle där omvårdnad, omtanke, kunskap och kreativitet är det viktigaste. Det ger alla tillgång till natur, kultur och samhällsservice – i förorten, på landsbygden och i innerstan. Ett samhälle där jämställdhet och jämlikhet är grunden och där ingen utesluts eller utnyttjas.

Många av detaljerna får vi lösa under tiden som vi ställer om i praktiken. Klart är att vi redan nu måste ta de första medvetna stegen för att demokratiskt ta kontrollen över storföretag och banker. Bara så kan vi gemensamt använda samhällets tillgångar på ett sätt som vårdar vår planet. Och eftersom klimatet inte känner några gränser måste ekosocialism samtidigt byggas lokalt och internationellt.

Ett ekosocialistiskt samhälle är ingen rosig dröm. Det är en nödvändighet om vi vill att jorden ska vara beboelig för oss och kommande generationer.