Inför världskongressen 2018

Nästa år har Fjärde Internationalen, den världsrörelse som Socialistiska Partiet tillhör, kongress. Inför denna kommer Socialistiska Partiet att ordna en öppen konferens i Stockholm där vi kommer att diskutera samma frågor som våra kamrater runt om i världen. Till vår hjälp har vi ett antal texter som funnits på engelska en längre tid men som vi nu börjat översätta till svenska tack vare hjälpsamma kamrater. Dessa kommer att kunna läsas här så fort de är färdigöversatta, men den första texten är tillgänglig här nedan.

 

Fjärde internationalens roll och uppgifter
Denna text försöker dra en del slutsatser om Fjärde Internationalens erfarenheter, beskriva vilka behov av organisering vi står inför i världen idag och framförallt vad blir då Fjärde Internationalens roll och uppgifter i detta.
FI:s roll och uppgifter