PROGRAM FÖR SOCIALISTISKA VINTERSKOLAN

PROGRAM FÖR SOCIALISTISKA VINTERSKOLAN

9-10 FEBRUARI,

SÖDERGÅRDEN, GÖTGATAN 37 STOCKHOLM

 

rdag 9 februari 10.00 – 17.00

”Arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk” – vad betyder det idag?
Inledare Kjell
Östberg, historiker, Tidsignal

Facklig kamp.
Inledare Janne Carlsson, klubbordf
örande i IF Metall på Volvo Umeverken. Gunnar Westin, vice ordförande SEKO- Stockholm, kommenterar

12.00-12.30 Lunchmacka på plats

Partiet. Men vilket?
Håkan Blomqvist, historiker, Tidsignal och Aron Etzler, V:s partisekreterare inleder om 2000-talets partistrategier.

Klass, kön, identitet och politisk strategi.
Inledare Evelina Johansson Wilén, doktorand, genusvetenskap, skribent i Röda Rummet

Är vänsterpopulismen ett alternativ? Exemplet Podemos
Inledning av Agnes Lou, medarbetare Internationalen

Uppsummerande samtal

17.00 Middag och fortsatt social samvaro

 

Söndag 10 februari 9.00-13.00

Övergångsprogrammets metod.
Inledare Peter Wid
én, SP

Välfärd och socialism.
Ett samtal med Maria Sundvall, Gemensam Välfärd och Cecilia Verdinelli, krönikör GP

Klimatkamp och arbetarkontroll.
Ett samtal mellan Lasse Henriksson, volvoarbetare och Carl Schlyter, fd Mp

Ett rött Europa?
Inledare Hampus Bystr
öm, medarbetare Internationalen

Avslutande samtal

Anmälan: vinterskola@internationalen.se