SP-kongressen: Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet

Stöd för Vänsterpartiet i EU-valet

EU-valet den 26 maj riskerar medföra en kontinental frammarsch för den europeiska högerextremismen och reaktionen. I land efter land mobiliserar högernationalistiska, rasistiska och antidemokratiska krafter för att flytta fram positionerna och erövra institutionell EU-makt.

Det nyliberala etablissemang som länge dominerat EU har själv röjt vägen för högerreaktionen genom brutala marknadsomvandlingar, ökade samhällsklyftor och auktoritära maktmetoder, som gentemot Greklands försök att bryta sig ur svångremspolitik och sociala orättvisor.

EU-valet framställs från den europeiska borgerligheten som ett val mellan reaktionära nationalisten ”Orban” och nyliberala federalisten ”Macron”. Men båda dessa alternativ har spetsen riktad mot jämlik välfärd, solidarisk flyktingpolitik plus fackliga och demokratiska rättigheter.

Vad som behövs är växande folkliga jämlikhetskrafter som sätter klimat och välfärd främst mot kapitalistisk profitjakt och ojämlikhet. Därför stödjer vi socialister försöken att stärka de europeiska vänsteralternativ som söker stå emot högeroffensiven och öppna vägar för solidaritet och klimaträttvisa.

Hellre än att fastna i en steril fråga om att lämna eller utveckla EU, företräder vi en internationalistisk strävan att förena den europeiska arbetarklassen över gränserna för att på alla sätt och med alla solidariska medel, såväl utanför som innanför, underifrån och från sidan, stötta kampen för klimaträttvisa, jämlik välfärd och demokratiska fri- och rättigheter.

Ett rött demokratiskt och jämlikt Europa förenat underifrån av maktlösa, underordnade och förtryckta, av arbetare, kämpande kvinnor, människor på flykt undan krig och förtryck, nedvärderade minoriteter, fattiga och exploaterade – det är vår strävan.

Vi tar ställning mot EU – borgarnas och de besuttnas union, med sin spjutspets riktad mot arbetar- och fackföreningsrörelser och deras allierade. Vi är för ett socialt och ekologiskt rött Europa. Men så länge EU finns uppmanar vi till en röst på Vänsterpartiet som det mest progressiva alternativet i EU-valet.

I årets EU-val välkomnar vi Vänsterpartiets inriktning på att inspireras av och samla europeiska vänsterkrafter för gemensam strävan bortom frågan om ”lämna” eller ”stanna”. Inte minst utvecklingen av Brexit visar det ofruktbara och politiskt farliga i att reducera dagens sociala och politiska stridsfrågor till nationsgränser.

Vi hade hoppats att Vänsterpartiet skulle ha öppnat och breddat sin valrörelse så att även F! och det nystartade Vändpunkt liksom utomparlamentariska socialister av olika inriktning lättare kunnat delta. Men vi socialister kommer att stötta och efter förmåga bidra till en V-röst i årets EU-val.

Ett socialistiskt alternativ för jämlikhet och klimaträttvisa, flyktingsolidaritet och fredspolitik måste bygga i europeisk skala mot dagens högernationalistiska frammarsch.

Vi har ingen tid att förlora.

Socialistiska Partiets kongress

14 april 2019