Demokrati underifrån – Folk i rörelse förändrar världen

Konferens om folkrörelsearbete som strategi.

Alla viktiga förbättringar för de stora grupperna har kommit till genom att vanliga människor organiserat sig och kämpat – tillsammans och oberoende av motståndarna. Det är en sanning som gäller även idag.

Men minnet av folkrörelsernas segrar är på väg att försvinna ur det allmänna medvetandet, liksom kunskaperna om hur vi praktiskt organiserar oss tillsammans. Därför finns ett stort behov av folkbildning kring demokratiskt folkrörelsearbete.

För att bidra till detta ordnar vi lördag 13 maj en konferens på temat folkrörelser för samhällsförändring. Det blir föredrag, panelsamtal och gruppdiskussioner om rörelser på arbetsplatser och i förorter, kring klimat- och miljö, migration, antirasism och hyreskamp. Vi diskuterar vilka principer och metoder som är viktiga för att folkrörelser ska bli framgångsrika och vilka problem vi möter. Och inte minst, hur dagens folkrörelser, stora som små, gamla och nya, kan förändra samhället och ramarna för politiken.

Preliminärt program
– Huvudinledning om rörelser och samhällsförändring:
Kjell Östberg, Stockholm
– Paneldiskussioner
1. Hyresgäströrelser och kamp:
Kristoffer Lundberg, Göteborg, Henrik Hedman, Karlskrona
2. Klimat och miljö
Ragnhild Larsson, XR, Göteborg, Göran Eklöf, Stockholm, Carmen Blanco Valer, Uppsala
3. Antirasism/förortskamp
Mats Deland, Stockholm, Nadja Awad, Örebro, Paula Mulinari, Malmö
4. Fackföreningar/arbetsplatsrörelser
Per Andersson, Göteborg, J /Gunnar Petterson, Umeå, Lina El Yafi, Stockholm
– Avslutning och sammanfattning
Björn Mattson, Vänsterpartiet, Härryda
Lars Henriksson, Socialistisk Politik Göteborg

17 maj kl.10.00-17.00, Hammarkullens Folkets hus i Göteborg

PDF Rörelsekonferensens dagordning