Den gröna färgen har bleknat

Jorge | | Bloggat


Både maskrosor och gräsrötter kommer att svikas när Miljöpartiets parlamentariker finner sig tillrätta i etablissemanget

Miljöpartiet ökar med tre procentenheter till partiets högsta nivå hittills i en Demoskopmätning. Samtidigt får det rödgröna blocket egen majoritet, även om (s) och (v) minskar. I regerings-alliansen går samtliga partier utom Kristdemokraterna bakåt.

Från mitt vänsterperspektiv är det naturligtvis glädjande att de borgerliga partierna går kräftgång. Miljöpartiets framgångar betyder en högerförskjutning inom de rödgröna. Det borgerliga miljöpartiet är ett stöd för Mona Sahlins högerlinje.

Miljöpartiet är i grunden ett borgerligt socialliberalt parti med miljöprofil. Här i region Skåne har partiets representanter nyligen röstat med allianspartierna för nedläggning av vårdcentraler i Malmö, trots breda protester från berörda vårdtagare och personal. Miljöpartiet har verkligen gått högerut i politiken.

Jag tror inte att miljöpartiet heller förmår att driva miljöfrågorna i slutändan, bara för att det kallar sig för miljöparti, särskilt inte någon radikal politik gentemot klimathotet. Eftersom partiet bundit sitt öde till kapitalismen kommer man inte att kunna utmana konsumism och resursslöseri. Den gröna färgen har bleknat betydligt, alltmera blått lyser igenom.

Maud Olofsson är tillbaka på noll. Tillbaka på fyraprocents-nivån. “Bottenkänning i opinionen och uppenbara problem med både självbild och budskap”, skriver AB idag. Ja, Maud Olofsson har verkligen fjärmat sitt parti långt från den folkrörelse det var en gång i tiden. Här återstår ingen grön färg alls. Idag tävlar man mest med övriga borgerliga partier om vem som kan vara bäst i den nyliberala fåran.

Och när det gäller att gödsla de välbärgade med skattesubventioner. Nu inför valet är det, enligt Olofsson, “bara fantasin som sätter gränser för vad som vi ska stimulera”. Det lär nog inte hjälpa med valfläsk för hundpromenader.

Texter på Röda Malmö om Ekosocialism
Över hundra inlägg om klimat på Röda Malmö