Aktuellt om miljö

Jorge | | Bloggat


Eller åtminstone tips på intressanta artiklar om miljö och om sådant som är på gång.
Först ett litet meddelande från Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner:

Säg nej till Förbifarten!

“Hej!

MJV har dragit igång en epostaktion riktat mot s, v och mp: SÄG NEJ TILL “FÖRBIFARTEN”! Sprid gärna!

Skicka ett epostmeddelande till partiledarna här:
http://www.mjv.se/?p=2054

s, v och mp, SÄG NEJ TILL “FÖRBIFARTEN”!

Den s k “Förbifart” Stockholm kommer att öka utsläpp och bromsar investeringar i kollektivtrafiken. Om oppositionen tar klimatfrågan på allvar måste de säga nej till ”Förbifart” Stockholm.
Skicka ett epostmeddelande till s, v och mp för att låta dem veta vad du tycker!

Till s, v och mp:

SÄG NEJ TILL “FÖRBIFARTEN”!

Om oppositionen tar klimatfrågan på allvar måste ni säga nej till ”Förbifart” Stockholm. Det är en enormt stor investering som tar resurser från satsningar på kollektivtrafik, och som binder Stockholm vid ökad andel resor med bil för årtionden framåt. Detta i en tid då vi kraftigt behöver minska utsläppen och i en storstad där det är fullt möjligt att bygga en riktigt attraktiv kollektivtrafik. Många forskare har visat att det inte räcker med tekniska åtgärder på fordonen för att klara klimatmålen, det är också nödvändigt att minska vägtrafiken. Naturvårdsverket har också underkänt Förbifart Stockholm då den försvårar arbetet med att nå miljömålen.

Jag uppmanar er därför:

Bygg ett klimatsmart Stockholm: SÄG NEJ TILL “FÖRBIFARTEN” !

Med vänliga hälsningar,

xx


Avfallsfrågan är inte löst

Det svenska slutförvarsprojektet riskerar ett haveri. Var finns det politiska modet att ta kärnavfallskolossen vid hornen? undrar Johan Swahn och Linda Birkedal, kanslichef respektive ordförande för Miljöorganisationernas kärn­avfallsgranskning.

… Nästan precis på 30-årsdagen av folkomröstningen lägger regeringen nu fram en proposition om att ta bort avvecklingslagen och göra det möjligt att bygga nya kärnkraftsreaktorer. År 2010 fortsätter 10 av de 12 svenska kärnkraftsreaktorerna att producera kärnavfall…

Det är också 30 år sedan detaljerna i den svenska lösningen av slutförvaret, KBS-metoden, spikades. En metod som innebär att tunnlar borras till 500 meters djup och att bränslet inkapslas i koppar som sedan deponeras i ett lager av lera – konstgjorda barriärer som ska skydda i hundratusentals år…

De konstgjorda barriärerna har på senare år blivit ifrågasatta. KBS-metoden fungerar helt enkelt inte. Det går inte att göra troligt att koppar och lera ska skydda framtida generationer från strålning i hundratusentals år…

Läs hela artikeln i Etc

Kemisk cocktail kräver nya riskmodeller

Nyfödda bebisar hade i genomsnitt 200 artificiella kemikalier i sitt blod. Nu behövs riktlinjer för att hantera den så kallade cocktail-effekten, säger svenske forskaren Thomas Backhaus i en rapport publicerad av EU:s miljödirektorat.

Bebisarnas blod analyserades i en amerikansk studie från 2005 och ämnena som hittades i nyfödingarna var bland annat bekämpningsmedel, dioxiner, industrikemikalier och flamskyddsmedel.När Sveriges lantbruksuniversitet analyserade vattnet i åar och vattendrag fann man 57 olika kemikalier.

Ny forskning visar att det inte fungerar att studera hälso- och miljöeffekterna av varje kemikalie för sig. Orsaken är att kemikalierna samverkar i den så kallade ”cocktail” eller kemikalieblandning där de befinner sig. Effekterna av denna samverkan är till stor del okända, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln i MiljöAktuellt

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: