Barak Obama – ”jude” eller ”PLO-agent”?

Jorge | | Bloggat


,.

.

Affish i Jerusalem: ”Varning! En PLO – agent i Vita huset”

.

“Det judiska folket byggde Jerusalem för 3 000 år sedan och det judiska folket bygger Jerusalem I dag. Jerusalem är ingen bosättning.  Jerusalem är det judiska folkets huvudstad.”
Än en gång, i går inför den mäktiga amerikanska judiska lobbyn AIPAC:s årliga propagandamöte i Washington, markerade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu med dessa ord att Israel benhårt håller fast vid att Jerusalem är annekterat. Inte ockuperat. De sextusen entusiastiska deltagarna fick höra det som de ville höra.
Men samtidigt skriver den israeliska författaren Uri Avnery en nutida profetia där han varnar för att den sionistiska staten kan ha nått vägs ände. Att det nutida upproret mot vår tids Rom, USA, än en gång kan komma att innebära ”Jerusalems förstörelse”…
Averny understryker först att den pro-israeliska lobbyn i USA utan förbehåll kan dominera det amerikanska politiska systemet. Att de flesta judar i USA är beredda att i stort sett göra vad som helst för Israel. Alla amerikanska politiker är dödligt rädda för AIPAC. Minsta avvikelse från dess linje innebär politiskt självmord. Men det finns en hake. Ett viktigt undantag.  Goliats akilleshäl är amerikansk säkerhetspolitik. Amerikanska politiker går inte emot något som kan uppfattas som ett hot mot den egna flaggan. Den egna statens säkerhetsintressen.
De senaste veckornas alltmer härskna meningsutbyten mellan Washington och Vita huset om Israels syn på Jerusalem och bosättningar på ockuperade områden, har de allt starkare religiöst färgade högerextrema sionisterna förklarat med att Barak Obama försöker att klippa av vänskapsbanden mellan de bägge staterna. Netanyahus svåger i det högerextrema Shaspartiet har gått så långt att man har förklarat att Obama egentligen är en muslim. En judehatande svart ”Hussein” Obama som med alla medel måste bekämpas i kommande kongress- och presidentval.

.

I satirens värld får Obama spela många motsatta roller…
.
Avnery menar nu att samma öde kan vänta för dessa fanatiska religiösa krafter som en gång drabbade de extrema judiska seloter som för 1942 år sedan ledde det desperata uppror mot Rom som slutade med att kejsar Nero och hans general Titus förstörde Jerusalem. De och Israels regering med Netanyahu i spetsen har för öppet  ifrågasatt  och generat Vita Husets auktoritet. Det Avnery tar fasta på är inte i sig kraven från USA:s vicepresident Joe Biden eller utrikesministern Hillary Clinton om ett omedelbart stopp för först och främst utbyggnaden av den högerextrema judiska bosättningen Ramat Shlomo i Östra Jerusalem, samt kravet att frågan om att bosättningar på Västbanken och Jerusalems status bara kan lösas vid förhandlingsbordet. Det han pekar på är i stället det för offentligheten mer undanskymda men mycket skarpa inlägg om USA:s utrikespolitik i regionen som kommit från den amerikanska militärens mest lysande stjärna, general David Petreus. I en rapport denna vecka, där han diskuterar situationen för sitt regionala ansvarsområde. Area Of Responsibility  (AOR) , vilket bland andra innefattar Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq and Yemen, skriver han att:

,

”De varaktiga fientligheterna mellan Israel och en del av dess grannar innebär klara utmaningar för vår förmåga att komma framåt när det gäller våra intressen i AOR… Denna konflikt underblåser antiamerikanska stämningar, på grund av att det upfattas som att USA favoriserar Israel. Den arabiska upprördheten över den palestinska frågan sätter gränser för styrkan och djupet på USA:s partnerskap med regeringar och folk inom AOR och den försvagar de moderata regeringarna i arabvärlden. Samtidigt som Al Quaida och andra militanta grupper kan exploatera denna upprördhet för att vinna stöd. Med hjälp av sina skyddslingar Hizbollah och Hamas ger konflikten också Iran ett inflytande i arabvärlden.”
,
Frågan nu är om Avnery har rätt. General Petreus är ingen vem som helst. Hans status och hans synpunkter kan inte avfärdas ens av AIPAC! Men vad vad innebär hans markering konkret? Har Israel gått för långt? Ska de nutida seloterna förgöras? Kommer Obama, nu efter de segdragna politiska konflikterna på hemmaplan om en allmän sjukförsäkring, att kunna samla politisk styrka nog för att få Israel att backa när det gäller frågan om Jerusalem och bosättningarna?
Kanske kan Washington få undan en del hinder. Kanske tillräckligt många för att en ny förhandlinsrunda ska bli möjlig. Men inte tillräckligt många för att möjliggöra ens en palestinsk bantustat…
I stället kanske denna ständiga konflikt – tillfälligt – löses med att ”seloterna” provocerar fram ett avledande ”värstascenario” i form av en avledande flygbombning av Iran och nya militära konfrontationer med Hizbollah och Hamas…

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
.
I pressen: SVD1,DN1,DN2,GP1,DN3,SVD2,

Bloggare: RödaMalmö,Jinge,Svensson,EttHjärtaRött,Schlaug,Motbilder,RödaGöinge,