SP-Malmö: Rösta på s eller v – Gå med i SP!

Jorge | | Malmö


Socialistiska Partiet i Malmö på 1 maj i år

“Reinfeldt är en ulv i fårakläder som vill framställa sig som arbetarvän men försämrar välfärden och ökar orättvisorna. Nu måste det ske ett brott med 30 års nyliberalt inspirerad politik som bara ökat klyftorna i samhället.

Tyvärr har de rödgröna i grunden ingen annan politik att erbjuda. Det är bra att de lovar att förbättra för arbetslösa och sjuka, men någon kursändring blir det inte.

Socialdemokratins högervridning har mötts av besvikelse från många väljare och inom Vänsterpartiet finns kritik mot partiledningen, inte minst i Skåne. Tyvärr slår partiledningarna dövörat till för den kritik som finns, Mona Sahlin söker sig mot ”mitten” och Lars Ohly anpassar sig för att få sitta i en kommande regering.

Det vill till något annat för att bryta decennier av högerpolitik och arbetarrörelsens försvagning. Uppgiften är att reorganisera arbetarrörelsen.

Nya anti-kapitalistiska vänsterpartier växer fram ute i Europa jämsides med sociala protester; NPA, Nya anti-kapitalistiska partiet i Frankrike, Polska Arbetarpartiet, Vänsterblocket i Portugal, m.fl. Världsrörelsen Fjärde Internationalen, som Socialistiska Partiet tillhör, spelar en framträdande roll i dessa strävanden.

Socialistiska Partiet behövs för ett marxistiskt perspektiv och för en demokratisk och revolutionär socialism för 2000-talet.

RÖSTA PÅ S ELLER V – GÅ MED I SP!”

Röda Malmö